||

Dolsk. Wojna o WC

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

„Jak wynika z naszych ustaleń, na siedem inwestycji zaplanowanych w tym roku, udało się zakończyć wyłącznie jedną – chodnik przed urzędem, a wg nazwy w planie „Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk” – czytamy.

Opinie dotyczące tego przedsięwzięcia są różne. Wiele osób pozytywnie odnosi się do zadania, twierdząc, że ratusz to centralne miejsce w każdej gminie, wizytówka lokalnego samorządu. Inni dodają kwestię bezpieczeństwa i wygody komunikacyjnej. Niestety, można także usłyszeć opinie zdecydowanie bardziej negatywne, a nawet stwierdzenia, że jest to „wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto”.– W dokumencie dotyczącym planów w zakresie udzielenia zamówień publicznych na rok 2022 gminy Dolsk znajduje się 9 inwestycji. Jak wskazuje sama nazwa dokumentu, są to jednak tylko plany, przewidywania, które w trakcie roku budżetowego ulegają modyfikacji. Na chwilę obecną gmina Dolsk zrealizowała w pełni trzy zadania wynikające z planu, a kolejne trzy są w trakcie realizacji. Na dwa z nich tj.: „Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie” oraz „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą” gmina pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w ramach programu Polski Ład. Dwie następne inwestycje zostały rozpoczęte w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej, a ich pełna realizacja rozkłada się na kolejne lata budżetowe. Zadanie pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk” wynika i jest ściśle związane z likwidacją barier architektonicznych i dostosowaniem wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – jako obiektu użyteczności publicznej – do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyjaśnia burmistrz miasta i gminy Dolsk, Barbara Wierzbińska.

Wróćmy jednak do artykułu w „Kurierze Dolskim”. Autor publikacji szczegółowo przyjrzał się kolejnej inwestycji: „Budowa sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolsku”. W pierwotnym zamyśle zadanie miało być zrealizowane w pierwszym kwartale bieżącego roku. Realizacja przedsięwzięcia w planowanym terminie okazała się jednak niemożliwa – dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym udało się wyłonić wykonawcę, czyli Firmę Remontowo-Budowlaną Franciszek Jankowski z Gostynia. Miało to miejsce w czerwcu br. Projekt sanitariatów wykonała natomiast firma WATERM Damian Ratajczak.

Kolejną kwestią, która została poruszona na łamach „Kuriera Dolskiego”, jest brak umów z wykonawcami w Centralnym Rejestrze Umów, znajdującym się w BIP gminy Dolsk. Autor publikacji wykazał się jednak dziennikarską dociekliwością i znalazł projekt umowy na platformie zamówień publicznych.

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują na chwilę obecną obowiązku umieszczania umów w centralnym rejestrze. Umowy na zadania „Budowa sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz „Remont Sali widowiskowej” zostały zawarte w ramach umów zamówień publicznych, którym nadaje się odrębną numerację – mówi burmistrz miasta i gminy Dolsk – Barbara Wierzbińska

Zgodnie z zapisem, zadanie miało zostać zakończone do 18 listopada br. Fakt ten potwierdza protokół z wspólnego posiedzenia komisji rady, które miało miejsce 20 września.

Określony przez wykonawcę koszt wykonania sanitariatów to 274 497,23 zł brutto, z jednoczesnym uwzględnieniem 60-miesięcznej gwarancji. W projekcie umowy znajduje się również zapis o karach umownych w wysokości 0,5 proc. wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Wiadomo już, że zadanie nie zostało wykonane w pierwotnie ustalonym terminie, wszystko jednak wskazuje na to, że wykonawca nie zapłaci kary umownej, gdyż burmistrz miasta i gminy Dolsk – Barbara Wierzbińska podpisała aneks do umowy

Więcej w najnowszym papierowym wydaniu TZŚ.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!