Daj sobie pomóc – Ośrodek leczenia uzależnień Warszawa

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0


Berdychowski Wv

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych doprowadza do ogromnego wyniszczenia organizmu, a w konsekwencji do bardzo poważnych powikłań zdrowotnych. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych nagminnie czują potrzebę, a wręcz wewnętrznie zmuszeni są do sięgania po alkohol, czy narkotyki coraz częściej i w coraz większych ilościach. Takie zachowania zaburzają kontakty międzyludzkie, prowadzą do trudności materialnych, problemów w pracy, a w konsekwencji bardzo często do utraty pracy, rozpadu rodziny, kłopotów finansowych i mieszkaniowych.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Ogólny zarys terapii

Jedyną drogą do opanowania nałogu jest podjęcie kompleksowego  leczenia. Niezależnie od substancji uzależniającej, bardzo ważne jest przerwanie zażywania substancji oraz uniemożliwienie jednostce uzależnionej sięgania alkohol, czy narkotyki. Warunkiem koniecznym do podjęcia leczenia jest całkowita abstynencja. Terapię uzależnień można rozpocząć stacjonarnie w ośrodkach terapii uzależnień. Jest to intensywny, trwający kilka tygodni program terapeutyczny, który odbywa się pod ścisłym nadzorem specjalistów, którzy sprawują opiekę nad pacjentami w ośrodku. Podejmując proces terapeutyczny osoba uzależniona powinna uczestniczyć zarówno w terapii indywidualnej jak i grupowej. Proces terapeutyczny w przypadku leczenia alkoholizmu to minimum cztery tygodnie, czas ten wydłuża się podczas leczenia uzależnień związanych z narkotykami, lekami, czy uzależnieniami krzyżowymi. Po ukończonej terapii uzależnień w ośrodku leczenia uzależnień następuje etap terapii nawrotów i pogłębiania, podczas której sprawdzane są umiejętności nabyte w procesie leczenia. Terapia odbywa się w warunkach ambulatoryjnych. Dla procesu zdrowienia, bardzo ważne jest uczestnictwo osoby z uzależnieniem w mityngach grup Anonimowych Alkoholików (AA), Anonimowych Narkomanów(AN) oraz realizacja programu Dwunastu Kroków.

Ośrodek leczenia uzależnień

Udając się do całodobowego ośrodka leczenia uzależnień w https://odtruwaniewarszawa.pl/prywatny-osrodek-leczenia-uzaleznien-warszawa/ osoba uzależniona staje się pacjentem placówki. Okres na jaki pacjent udaje się do ośrodka to minimum 30 dni. Podczas tego okresu pacjenci zobowiązani są do uczestnictwa w terapii grupowej oraz terapii indywidualnej. Pobyt w ośrodku ma na celu edukację, socjalizację, naukę społecznie pożądanych zachowań, oraz powrót do społeczeństwa jednostki borykającej się z problemem uzależnienia.

Leczenie alkoholizmu

W ośrodkach leczenia uzależnień terapia prowadzona jest w podejściu behawiorystycznym. Nurt ten zakłada, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną jednak istnieje możliwość by pacjent nauczył się wygrywać walkę z nałogiem i przez wiele lat pozostawał w stanie abstynencji.

Pacjent trafiający do ośrodka przechodzi dziesięciodniowy detoks – odtrucie. Jest to czas, w którym organizm przyzwyczaja się do życia bez alkoholu, jego funkcje biochemiczne stabilizują się. Jest to okres bardzo trudny dla pacjenta, dlatego w ciężkich przypadkach lekarz może zlecić hospitalizację pacjenta oraz wdrożenie odpowiedniej farmakoterapii. Kolejny etap leczenia w ośrodku to praca terapeutyczna. Psychoterapia jest potężnym narzędziem specjalistów w walce z chorobą alkoholową. Podczas terapii pacjent powinien uświadomić sobie źródło swoich problemów a także stale uczyć się jak im przeciwdziałać. Podczas terapii ważne jest również budowanie samooceny pacjenta oraz ważny jest również  powrót do społeczeństwa.

  Spoofing, scamming i phishing – najpopularniejsze przestępstwa XXI wieku

Dzień z życia ośrodka leczenia uzależnień

Podjęcie leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień jest dobrowolne, jednak decydując się na tą formę leczenia, pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad i reguł panujących w ośrodku. Nieodłącznym elementem terapii jest dyscyplina, sumienność i systematyczność. Dzień rozpoczyna się poranną gimnastyką oraz ćwiczeniami fizycznymi. Następnie pacjenci mają czas wolny, który mogą wykorzystać na modlitwę, poranną medytację, czy relaks. Kolejnym etapem dnia jest śniadanie. Po jego zakończeniu w ośrodku leczenia uzależnień odbywają się konsultacje lekarskie i terapeutyczne. Każdego dnia pacjent przebywający w ośrodku zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, na które został skierowany. Każdy z pacjentów musi przestrzegać harmonogramu dnia. Stałe godziny zajęć, czy posiłków są bardzo pomocne w procesie terapeutycznym.

Główną zasadą ośrodków leczenia uzależnień jest całkowita abstynencja od substancji psychoaktywnych. Występuje również zakaz agresji słownej i fizycznej. W zależności od wybranego ośrodka może wystąpić zakaz używania telefonu wraz z Internetem, czy opuszczania terenu ośrodka.

Ważną zasadą jest również fakt, że pacjenci ośrodka leczenia uzależnień dbają o ośrodek, wykonują prace porządkowe, gospodarcze lub naprawiają zepsute przedmioty. W niektórych ośrodkach podopieczni sami odpowiadają również za przygotowanie posiłków. Wszystko to ma na celu naukę zachowań społecznie akceptowanych, powrót do społeczeństwa a także naukę odpowiedzialności i rzetelności. Dzień w ośrodku kończy się kolacją po której najczęściej następuje czas wolny lub zajęcia z elementami integracji.

Ośrodek leczenia uzależnień – warunki przyjęcia

Aby pacjent został przyjęty do ośrodka leczenia uzależnień musi spełniać następujące kryteria:

  • Pacjent musi przebywać w stanie trzeźwości. Stan abstynencji zazwyczaj musi wynosić ok. 10 dni
  • Pacjent musi poddać się badaniu alkomatem
  • Pacjent musi poddać się badaniom toksykologicznym
  • Pacjent musi mieć skierowanie do Ośrodka leczenia uzależnień
  • Pacjent musi posiadać dowód tożsamości
  • Pacjent musi posiadać dane pracodawcy potrzebne do wystawienia zwolnienia lekarskiego jeżeli jest zatrudniony
  • Pacjent musi posiadać swoją dokumentację zdrowia

Pacjent zgłaszając się do ośrodka leczenia uzależnień powinien zabrać ze sobą wygodne ubrania oraz buty, środki higieniczne, ręczniki, przybory toaletowe bez alkoholu, przybory do pisania oraz zeszyt, naczynia.

Ośrodek leczenia uzależnień – prywatnie i na NFZ

Leczenie uzależnień w ośrodkach posiadających podpisany kontrakt z NFZ jest bezpłatne. W przypadku poradni leczenia uzależnień z pomocy mogą skorzystać zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, placówka nie może odmówić udzielenia pomocy. Z oferty całodobowych ośrodków leczenia uzależnień mogą skorzystać tylko osoby ubezpieczone.

Leczenie uzależnień w prywatnych ośrodkach, jest płatne, jednak osoba zmagająca się z uzależnieniem szybciej może otrzymać pomoc, ponieważ nie ma kilkutygodniowego czasu oczekiwania na przyjęcie, jak w przypadku bezpłatnych ośrodków. Z pomocy ośrodka mogą skorzystać wyłącznie osoby w stanie trzeźwości. Jeżeli przyszły pacjent ośrodka nie jest w stanie sam utrzymać abstynencji przez okres 10 dni, ma możliwość trafienia na detoks. Z oferty prywatnych ośrodków korzystają zazwyczaj osoby bardzo mocno zmotywowane do podjęcia leczenia. Przed zakwalifikowaniem osoby uzależnionej do podjęcia terapii odbywa się rozmowa wstępna, po której zostaje podjęta decyzja o przyjęciu pacjenta do placówki lub też nie.