Image
 • Home
 • Kórnik
 • Ponad 320 mln na wydatki z czego ponad 83 mln zł to inwestycje w gminie

Ponad 320 mln na wydatki z czego ponad 83 mln zł to inwestycje w gminie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W budżecie gminy Kórnik, jaki będzie realizowany w przyszłym roku zakłada się 327 mln złotych po stronie wydatków bieżących i 234 mln zł po stronie dochodów bieżących. Powstały deficyt w wysokości 68 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi i nadwyżką z lat ubiegłych.

W 2023 roku z budżetowej kasy najwięcej zostanie wydane na oświatę – 110 mln zł i ponad 83 mln zł na inwestycje w gminie. Tych jest sporo zaplanowanych. W samym tylko Kórniku będą to 23 zadania. Część z nich to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w latach minionych, część to zupełnie nowe przedsięwzięcia.TABELA INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI:


Berdychowski Kwiecien2 2024

Błażejewko i Błażejewo:

 • Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego)
 • Kanalizacja sanitarna w Błażejewku w kwocie 500.000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Biernatki:

 • Budowa oświetlenia Biernatki – pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną w kwocie 20.000,00 zł
 • Budowa świetlicy w Biernatkach w kwocie 60.000,00 zł
 • Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw „Kogucik” w Biernatkach w kwocie 10.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego).

Borówiec:

 • Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł
 • Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 500.000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 100.000,00 zł
 • Budowa ul. Kurkowej w Borówcu w kwocie 750.000,00 zł
 • Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu w kwocie 10.000
 • Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu w kwocie 25.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • CBA – Centrum Borówieckiej Aktywności w kwocie 670.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego),
 • Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 20.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu w kwocie 710.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Czołowo:

 • Budowa dróg w sołectwie Czołowo w kwocie 18.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego)
 • Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czołowie na odcinku od drogi wojewódzkiej do istniejącej zabudowy w kwocie 180.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Czmoń:

 • Budowa kanalizacji w Czmoniu w kwocie 500.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu w kwocie 15.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu w kwocie 750.000,00 zł

Czmoniec:

 • Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czmońcu w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Dachowa:

 • Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie w kwocie 50.000,00 zł
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina w kwocie 150.000,00 zł
 • Budowa ul. Klonowej Dachowie w kwocie 60.000,00 zł,
 • Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanieul.Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla) w kwocie 140.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa świetlicy w Dachowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Dziećmierowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie
 • Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie
 • Budowa przejścia dla pieszych ul.Katowicka w Dziećmierowie w kwocie 20.000,00 zł
 • Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane

Gądki:

 • Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach w kwocie 1.150.000,00 zł
 • Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 159.200,00 zł
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa świetlicy w Gądkach w kwocie 50.000,00 zł.

Kamionki:

 • Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach w kwocie 1.200.000,00 zł
 • Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach w kwocie 1.200.000,00 zł
 • Budowa ul. Promiennej w Kamionkach w kwocie 300.000,00 zł
 • Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach – dokończenie
 • Rozbudowa strażnicy w Kamionkach w kwocie 750.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach – zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład, w kwocie 10.450.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe – ul. Klonowa) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach w kwocie 5.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego)
 • Wybieg dla psów – Kamionki w kwocie 160.000,00 zł
 • Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Kamionki – budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w kwocie 275.000,00 zł – zadanie kontynuowane

Konarskie:

 • Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) w kwocie 180.000 zł
 • Budowa drogi Huby Konarskie w kwocie 1.000.000,00 zł
 • Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) w kwocie 80.000,00 zł
 • Przebudowa boiska w m. Konarskie w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Koninko:

 • Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem w kwocie 8.000,00 zł
 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P w kwocie 800.000,00 zł
 • Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa w kwocie 40.000,00 zł
 • Budowa progów zwalniających na ul. Pisarskiej w Koninku w kwocie 28.000 zł
 • Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku w kwocie 326.520,47 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego).

Kórnik:

 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku 40.000 zł
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo – Kórnik w kwocie 230.000 zł
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo – Kórnik (droga gminna) w kwocie 5.000
 • Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska w kwocie 720.000,00 zł
 • Budowa ul. Pohla w Kórniku w kwocie 60.000,00 zł
 • Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 30 000,00 zł
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno – Kórnik w kwocie 200.000,00 zł,
 • Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku w kwocie 50.000,00 zł
 • Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku – Bninie (przepust) w kwocie 50.000,00
 • Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 250.000,00 zł
 • Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w kwocie 100.000,00 zł
 • Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku w kwocie 225.000,00 zł
 • Wykonanie odwodnienia linowego dziedzińca Domu Integracji Międzypokoleniowego oraz zagospodarowanie terenu w kwocie 45.000,00 zł
 • Rozbudowa OSP w Kórniku w kwocie 3.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia ul. Kalejska, ul. Zacisze w Kórniku Bninie w kwocie 20.000,00 zł,
 • Modernizacja targowiska w Kórniku w kwocie 1.900.000,00 zł
 • Budowa toalety w Kórniku (Bninie) w kwocie 50.000,00 zł,
 • Rewitalizacja rynku w Bninie w kwocie 45.000,00 zł
 • Kórnik – Bnin – Park linowy nad promenadą dla małych i dużych w kwocie 286.000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku – Bninie w kwocie 50.000,00 zł,
 • Modernizacja terenu wokół Lilijki na terenie Placu Browarowego w Kórniku w kwocie 100 000,00 zł,
 • Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 98.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa krytego boiska – lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku – zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład, w kwocie 7.700.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Kromolice:

 • Budowa drogi 332017P w Kromolicach w kwocie 1.450.000,00 zł
 • Budowa świetlicy w Kromolicach – zadanie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 310.000,00 zł.

Mościennica:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy w kwocie 300.000,00 zł
 • Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 100.000,00 zł.

Pierzchno:

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo w kwocie 100.000 zł
 • Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego).

Prusinowo:

 • Kanalizacja sanitarna w Prusinowie w kwocie 200.000,00 zł
 • Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojścia przy świetlicy w Prusinowie w kwocie 7.266,35 zł (finansowane z funduszu sołeckiego).

Radzewo:

 • Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia ul. Malinowej w Radzewie w kwocie 40.000,00 zł

Robakowo:

 • Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie w kwocie 150.000,00 zł
 • Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie w kwocie 70.000,00 zł
 • Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie w kwocie 100.000,00 zł,
 • Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład, w kwocie 5 400 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie – zadanie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 3.800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 4.750.00,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane ze środków UE),
 • Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie w kwocie 18.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. nr ewid. 69 w Robakowie w kwocie 60.000,00 zł (dofinansowane z funduszu sołeckiego),
 • Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie – Osiedle w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Boisko Robakowo – nawodnienie w kwocie 40.000,00 zł
 • Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie w kwocie 440.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Skrzynki:

 • Budowa świetlicy w Skrzynkach w kwocie 1.500.000,00 zł

Szczodrzykowo i Runowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo
 • Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie w kwocie 55.000,00 zł
 • Budowa chodnika przy ul Dworcowej w Szczodrzykowie w kwocie 12.000 zł
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 • Boisko Szczodrzykowo – nawodnienie w kwocie 40.000,00 zł,

Szczytniki:

 • Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach w kwocie 400.000,00zł
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach w kwocie 58.000,00 zł
 • Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
 • Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł,
 • Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł.

Żerniki:

 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach w kwocie 300.000,00 zł
 • Wykonanie wiatrołapu przy wejściu na świetlicę w Żernikach w kwocie 11.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Capchem Cup 2024 w remie

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]