| |

Nowe inwestycje drogowe w gminie Książ Wlkp.

W Kołacinie przebudowano liczący ponad 700 metrów odcinek drogi. To fragment jezdni prowadzącej z Kołacina w kierunku na tzw. „Chuby”. Stało się to przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynoszącego 79 tys. zł. A całość inwestycji kosztowała 421 508,70 zł, co oznacza, że ksiąski magistrat dołożył ponad 340 tys. zł.

Inwestycja w Kołacinie to kolejne realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. przedsięwzięcie. Było ono dofinansowane z marszałkowskiego programu pod nazwą „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – informuje burmistrz Książa

Wykonawcą tego zadania była spółka CYNK z Sosnowca k/Śremu.  – Za sprawą wykonanego zadania kolejny odcinek drogi w Gminie Książ Wlkp. zyskał nawierzchnię asfaltową. Przy okazji też wykonano zjazdy na posesję – dodaje burmistrz.

Nowy chodnik w Międzyborzu

VW_Berdychowski_400_150(1)

W ostatnim czasie zakończyły się również prace związane z budową chodnika w Międzyborzu. Wraz ze zmianą nieutwardzonego i uszkodzonego pobocza na nowy i równy chodnik, poprawie uległa nie tylko estetyka miejsca, ale i znacząco poprawiło się bezpieczeństwo i komfort poruszania się okolicznych mieszkańców – informuje ksiąski magistrat.

Chodnik o łącznej długości prawie 200 metrów wykonany został z betonowej kostki brukowej. Z tego samego materiału, choć w innym kolorze, powstały też wjazdy do posesji.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 75 317,82 zł, przy czym środki pochodzące z funduszu sołeckiego Włościejewek stanowiły kwotę 21 340,84 zł, a pozostałe – ponad 50 tys. zł, wygospodarowano z gminnego budżetu. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Książa Wlkp.