||

Książ szykuje się do 31. Finału WOŚP

Przed nami już 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zaplanowano na 29 stycznia 2023r. Ksiąski sztab już rozpoczął przygotowania.

Orkiestrowi wolontariusze poszukiwani!


VW_Berdychowski_400_150(1)

Centrum Kultury w Książu, jako organizator lokalnego sztabu, poszukuje nowych wolontariuszy. – Chcesz pomóc innym? Czujesz rock’n’rolla w swoim sercu? W takim razie jesteś doskonałym kandydatem na wolontariusza WOŚP! Przed nami 31. edycja orkiestrowego grania i szukamy chętnych, którzy będą chcieli wesprzeć przygotowania Wielkiego Finału – zaprasza Mariola Kaźmierczak, szefowa ksiąskiego sztabu.Czas na zgłoszenia mija 16 grudnia. Można to zrobić telefonicznie – 504 807 685.

Orkiestrowa puszka do wzięcia!

Ksiąskie Centrum Kultury zaprasza do współpracy także lokalne firmy i instytucje. – Zachęcamy do wzięcia udziału w Finale. Można zbierać i zagrać razem z nami! Zapraszamy do kontaktu firmy i instytucje, które chcą otrzymać stacjonarną puszkę orkiestrową. Ich liczba jest ograniczona! – podkreśla M. Kaźmierczak. Tutaj tez obowiązują zgłoszenia telefoniczne na podany wyżej numer.

Fot. CK Książ

Potrzebne gadżety na WOŚP-owe aukcje!

– To już jest ten czas, aby zajrzeć do swoich prywatnych, firmowych i instytucjonalnych magazynów! Ruszamy ze zbiórką gadżetów na WOŚP-owe aukcje, które tradycyjnie odbędą się za pośrednictwem platformy Allegro. Liczymy bardzo na wasze hojne serca i w ramach ksiąskiego sztabu orkiestrowego z pieniędzy uzyskanych z licytacji pomożemy innym, czyli… sobie nawzajem również. Jerzy Owsiak ogłosił bowiem, że po raz pierwszy w historii WOŚP zakupiony zostanie sprzęt, który posłuży każdej osobie. A mają nim być nowoczesne urządzenia do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy – wyjaśnia szefowa ksiąskiego sztabu.

W sprawie gadżetów na aukcje można kontaktować się telefonicznie: 61 28 22 616 lub mailowo: domkultury@ck-ksiazwlkp.pl.

31. Finał dla wszystkich!

Podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zagra pod hasłem – Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! będą zbierane środki, które pomogą wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Dlaczego to takie ważne?

Główny sztab WOŚP wyjaśnia:

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF,
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności,
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego,
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych,
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń,
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.