Image

Zatrucie tlenkiem węgla. 3 osoby w szpitalu 12 ewakuowanych

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

20 listopada przed godziną 21 na ulicę Młyńską podjeżdża karetka. W jednym z mieszkań kilka osób poczuło się źle. Załoga karetki pogotowia zajęła się matką z dwójką dzieci. Z wywiadu medycznego i na podstawie objawów wynikało, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla. Na miejsce wezwano straż pożarną.

Tlenek węgla w mieszkaniu


Berdychowski Kwiecien2 2024

Ratownicy wyposażeni w odpowiednią aparaturę do pomiarów i w środki ochrony indywidualnej weszli do mieszkania, w którym przebywały osoby zabrane przez karetkę pogotowia. – Nasze pomiary wskazywały stężenie tlenku węgla w wysokości ponad 100 ppm – mówi bryg. Tomasz Wybierała, dowódca JRG Śrem, który kierował działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia. – Następnie sprawdzono kolejne mieszkania w budynku gdzie urządzenia również wskazywały obecność tlenku węgla – dodał.Strażacy, z uwagi na bezpieczeństwo lokatorów budynku, z tych mieszkań ewakuowali mieszkańców na zewnątrz budynku. W sumie było to 12 osób. – Po około 30 minutach od ewakuacji i po wyłączeniu pieca gazowego oraz przewietrzeniu budynku ponownie sprawdzono pomieszczenia miernikiem wielogazowym, który tym razem nie wskazał obecności niebezpiecznych gazów, ewakuowane osoby mogły wrócić do swoich mieszkań – dodaje bryg. Wybierała.

Czujka tlenku węgla, o której niejednokrotnie wspominają strażacy namawiając do kupna i zamontowania szczególnie w budynkach, gdzie ogrzewanie jest na paliwo gazowe czy stałe mogła zaalarmować mieszkańców o obecności niebezpiecznych gazów. – Cieszmy się, że to zdarzenie nie skończyło się tragicznie. Przestroga i kolejny apel strażaków dla mieszkańców aby nie bagatelizować tego typu zagrożeń – dopowiada strażak.

fot. gov.pl

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

Strażacy radzą:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
 • rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
 • nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
 • nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie,
 • nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,
 • drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie,

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.