||

W Śremie powstanie osiedle wodorowe

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Farnej w Śremie to zupełnie nowa, innowacyjna inwestycja. Już za kilka lat ma powstać 195 mieszkań. Konkretne założenia inwestycji, podczas spotkania z mediami, przedstawili burmistrz Śremu wraz z prezesem ŚTBS i przedstawicielem firmy SES Hydrogen.

– Polska staje przed koniecznością transformacji energetycznej – zapewniał na wstępie Mateusz Sołtysiak, przedstawiciel firmy SES Hydrogen, która będzie odpowiedzialna za wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania na nowym osiedlu.W Śremie powstanie osiedle wodorowe
fot. wizualizacja UM Śrem

Wodór jako źródło ciepła


VW_Berdychowski_400_150(1)

Źródłem ciepła w nowych budynkach mieszkaniowych ma być wodór. – Jedną z najbardziej obiecujących alternatyw dla paliw konwencjonalnych w ogrzewnictwie jest odnawialny wodór. Przejawia on szereg korzyści, począwszy od wysokiej wartości opałowej, braku emisji CO2 i spalin, aż po powszechność występowania i możliwości produkcyjne w każdym miejscu na świecie – przekonywał Mateusz Sołtysiak.

Wodór ma być także odpowiedzią na zanieczyszczenie środowiska. – Przestarzałe urządzenia grzewcze w mieszkaniach i przeważający udział paliw gazowych i stałych, przyczyniają się do znacznej emisji CO2 oraz pyłów w polskich miastach. W rezultacie są one jednymi z najbardziej zanieczyszczonych w Europie, a jakość powietrza w żadnym nie jest klasyfikowana jako „dobra”. Przekłada się to bezpośrednio na pogorszenie zdrowia i samopoczucia, a także komfortu życia mieszkańców – podkreślał Sołtysiak.

W Śremie powstanie osiedle wodorowe
Fot. wizualizacja UM Śrem

Wodór jako remedium

Odnawialny wodór ma być skutecznym narzędziem w walce z emisjami. Ma być źródłem ciepła naturalnego. Nowe osiedle przy ulicy Farnej będzie wyposażone w najnowsze rozwiązania OZE.

Osiedle zostanie wyposażone w farmę fotowoltaiczną, która zapewni energię elektryczną. Elektrolizer z kolei będzie wytwarzał wodór i tlen w procesie elektrolizy. Substraty kierowane będą do komory spalania kotła wodorowego, w wyniku którego otrzymamy energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania mieszkań. Produktami cyklu nie będą spaliny a jedynie woda, która może być ponownie wykorzystana w procesie – wyjaśnia Sołtysiak

Fot. wizualizacja UM Śrem

Pod wrażeniem takiego rozwiązania jest Jacek Bogusławski, członek zarządu samorządu województwa wielkopolskiego, który ogromnie cieszy się, że ta innowacyjna inwestycja powstanie właśnie w Wielkopolsce. – Macie moje wsparcie – zapewniał podczas spotkania w śremskim ratuszu.

Czy jest bezpieczny?

Instalacja i cały proces są jak najbardziej bezpieczne – zapewnia Wiesław Małaszniak, prezes ŚTBS. Nie powinny także generować nadmiernego hałasu. – Wodór nie jest toksyczny, nie zanieczyszcza powietrza, zasobów wodnych ani środowiska lokalnego – zapewnia M. Sołtysiak i dodaje, że wodór nie będzie stanowił zagrożenia dla mieszkańców osiedla.

fot. D. Górna

Burmistrz zwrócił także uwagę na fakt, że w całym procesie zostanie wykorzystany ściek oczyszczony z wodociągów śremskich. – Co ciekawe, ogrzewanie będzie w stropach, a nie w kaloryferach. Natomiast latem zostanie odwrócony cykl i będziemy budynki ochładzać – dodaje W. Małaszniak.

Kiedy nowe osiedle?

Nowe osiedle, które będzie działało w systemie TBS, powstanie najwcześniej w 2025 roku. Przed gminą i ŚTBS cały proces formalności i załatwienia odpowiednich zgód, m.in. Wód Polskich. – Najpierw domkniemy tematy związane z budową bloków przy ul. Żurawiej, a następnie skupimy się na nowej inwestycji. Rok 2024 poświęcimy na załatwienie wszelkich formalności – wyjaśnia A. Lewandowski.

A co ze strażnicą?…

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!