Image

Nagrody dla kulturalnych i ekologicznych z powiatu śremskiego

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Cieszę się, że już 23 raz udaje nam się nagrodzić ludzi, którzy bezinteresownie działają na rzecz swoich społeczności i motywują do działania samorządy lokalne. Wszystkie wyróżnione dziś inicjatywy zmieniają otaczającą nas wielkopolską rzeczywistość na lepsze poprawiając klimat i dostępność do dóbr kultury, a co jeszcze ważniejsze integrują mieszkańców – mówił na wstępie Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2000 roku. Jego celem jest popularyzowanie lokalnych, proekologicznych inicjatyw, szczególnie tych z obszaru edukacji ekologicznej, a także zachowań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadami. Istotą konkursu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i promocja działań o znaczeniu kulturowym i historycznym, które nawiązują do tradycji i przyczyniają się do realizacji idei „Małej Ojczyzny” bliskiej swoim mieszkańcom.Laureaci tegorocznego konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz dyplomy ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pula nagród w tej edycji wyniosła 550 tys. zł. Wśród nagrodzonych znalazły się podmioty z powiatu śremskiego:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej:

 • Centrum Kultury Książ Wielkopolski – „Kultura może być… eko”
 • (11 tys. zł),
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kołacinie – „Odkrywamy nasze nowe pasje” (6 tys. zł),
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk – ,,Z biblioteką jest EKO” (6 tys. zł),
 • Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” – „Zwierzęce LOVE” (5 tys. zł),
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – „Park im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Śremie – rewitalizacja i rewaloryzacja elementów parku” (5 tys. zł).
fot. CK Książ

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi – „Mały książę z gminy Dolsk”
 • (15 tys. zł),
 • Gmina Śrem – „Poznaj historię Śremu” (9 tys. zł),
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach – „Szkolny teatr mchowski kulturalnym światłem wielkopolskiej wioski” (9 tys. zł),
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku – „TV-Kusy- coolturalna telewizja szkolna” (7 tys. zł),
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Masłowie – ,,Fyrtel kulturalny gminy Dolsk” (7 tys. zł),
 • Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” – „Kreatywne Lato’2021” (5 tys. zł),
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO – „KORBOLANKI od rodzinnego śpiewania do świadomego kultywowania tradycji ludowych” (4 tys. zł).

Przypomnijmy, że konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. W konkursie mogą również brać udział organizacje, w tym organizacje pożytku publicznego, a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz podległe jednostkom samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.