Image

Znaków przestawić się nie da, wadzi nowe przejście

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kilka tygodni temu, radny miejski Robert Piątek, w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Chłapowskiego 12, apelował o wprowadzenie dwóch rozwiązań usprawniających komunikację w tym rejonie. Po pierwsze proponował przestawienie znaków „parking” oraz „strefa parkowania” (bliżej ulicy), co pozwoliłoby na zwiększenie ilości miejsc postojowych. Drugi pomysł z kolei odnosił się do wybudowania dodatkowych miejsc postojowych na wysokości klatek 5 i 6.

Dziś już wiemy, że pierwsze rozwiązanie nie jest możliwe do wprowadzenia w związku z nowym przejściem dla pieszych, które powstało kilka tygodni temu w szczycie budynku. Tak brzmi odpowiedź urzędu:

(…) nie ma takiej możliwości (przestawienia znaków w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych – przyp. red.), ponieważ wówczas pojazdy parkowałyby niezgodnie z przepisami – za blisko nowo wyznaczonego przez Powiatowy Zarząd Dróg przejścia dla pieszych. Parkujące w ten sposób pojazdy zwężałyby także jezdnię we wjeździe na tę ulicę, co utrudniałoby manewr wjazdu przez inne pojazdy od strony ul. 1 Maja w przypadku, gdy z przeciwnego kierunku ul. Chłapowskiego 12 wyjeżdżałyby pojazdy, ponieważ po drugiej stronie ulicy znajduje się krawężnik i pas zieleni (krzewy) uniemożliwiający zjazd na pobocze”.

Jest jednak światełko w tunelu. Przypomnijmy, że radny Piątek sugerował także wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych na wysokości klatek 5 i 6 (Chłapowskiego 12). W tym przypadku urząd widzi rozwiązanie. – Już rozpatrywano możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych przy bloku Chłapowskiego 12, w rejonie ogrodzenia SP nr 5. Zadanie będzie planowane do wykonania w 2023 roku – zapewnia burmistrz A. Lewandowski.

Poczekamy… Zobaczymy…