||

Byle jak i byle gdzie. Czy użytkownicy hulajnóg myślą?

Od sierpnia 2020 roku Śrem znalazł się na mapie Blinkee, które jest operatorem mikromobilności w postaci hulajnóg elektrycznych na minuty. Nie mamy wątpliwości, że to świetny sposób, by szybko i tanio przemieścić się z miejsca na miejsce. Z pewnością dobra alternatywa dla komunikacji samochodowej. Problemem jednak jest świadomość użytkowników tych urządzeń. A raczej jej brak. Użytkownicy powinni kierować się także… zdrowym rozsądkiem i zostawiać hulajnogi w bezpiecznych miejscach i w taki sposób, by nie utrudniały korzystania z terenu innym uczestnikom ruchu.Obrazki, w których hulajnogi znajdują się w miejscach, gdzie pojawić się nie powinny, nie są rzadkością. Nie dalej, jak 3 listopada w godzinach wieczornych dwa takie pojazdy znalazły się centralnie na środku chodnika, w dodatku na wysokości przejścia dla pieszych.

Wrzucone do sieci zdjęcie przedstawiające wspomnianą sytuację wywołało „burzę w szklance wody”. Niezaprzeczalnym faktem jest, że pojazdy te pozostawione były w sposób niezgodny z regulaminem. W nim możemy przeczytać, że pojazd może zostać pozostawiony na chodniku o ile nie utrudnia ruchu pieszych i zaparkowany jest równolegle do osi jezdni. Jak widać, te tak nie są pozostawione.

Straż Miejska od 30 sierpnia ma nowe uprawnienie. “Munycypalni” mogą karać mandatami kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego i rowerzystów.

Nowe prawo oprócz regulacji prędkości elektrycznych hulajnóg wprowadza także inne obostrzenia jak: zakaz kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, zakaz przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów, zakaz ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów czy zakaz pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

My szczególnie, w interesie mieszkańców miasta, liczymy, że straż miejska nie będzie pobłażliwa w zakresie karania użytkowników e-hulajnóg za pozostawianie ich byle jak i byle gdzie, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, o czym zresztą sami informowaliśmy.