|

Pracują nad integracją i aktywizacją społeczno-zawodową osób w kryzysie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele: urzędu miejskiego, śremskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, Klubu Integracji Społecznej, Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, a także przedstawiciele rady miejskiej i zaproszeni goście, a wśród nich Aleksandra Andrzejewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Małgorzata Jaskulska z Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO (Zielona Góra).

Na wstępie głos zabrała Maria Świdurska, kierownik śremskiego OPS. – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosił Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie do współpracy w ramach projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska II edycja”. To projekt, który ma na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin z kręgu ryzyka socjalnego poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących – wyjaśnia kierownik.Fot. D. Górna

Strony podjęły efektywną współpracę w celu zwiększenia usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub Integracji Społecznej w Śremie na rzecz osób i rodzin w kryzysie socjalnym, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji usług społecznych, w tym m.in. w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności.

Podczas wtorkowego spotkania uczestnicy skupili się na omówieniu strategii polityki społecznej w kontekście wsparcia  osób w kryzysie bezdomności. O modelu współpracy z gminami w zakresie tworzenia różnych form usług środowiskowych, w tym tych dotyczących mieszkalnictwa społecznego dla osób w kryzysie bezdomności, mówiła Aleksandra Andrzejewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Z kolei Małgorzata Jaskulska z Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO wyjaśniła czym są nowoczesne formy mieszkaniowe w procesie pomagania osobom w kryzysie bezdomności. Omówiła także proces przejścia od instytucjonalnych do mieszkaniowych form pomocy na przykładzie wspomnianej wcześniej Fundacji RONDO, którą kieruje.

Fot. D. Górna

Jak czytamy na stronie Fundacji RONDO, jej misją jest budowanie wspólnoty z osobami w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz innych programów wsparcia w przywracaniu im godności. – Wierzymy, że kompleksowa, mądra, oparta na wierze w Boga służba drugiemu człowiekowi jest najlepszym sposobem na poprawę jakości jego życia oraz społeczności lokalnej – zapewnia kadra.

I właśnie wymiana wspólnych doświadczeń oraz dyskusja nad testowanymi już rozwiązaniami były sednem tego spotkania partnerskiego. – Naszym zadaniem jest wspieranie osób w kryzysie. Mamy dobre narzędzia do pracy, musimy tylko sprawnie ich używać – podsumowała spotkanie jedna z uczestniczek.