||

Strażacy rozpoczynają akcję protestacyjną

Strażacy zawodowi w całym kraju, zrzeszeni w związkach zawodowych NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz NSZZ Florian protestują. Akcję protestacyjną zainicjowali związkowcy z Floriana.

Związkowcy oczekują przede wszystkim waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń pracowników PSP na poziomie 20 proc. od dnia 1 stycznia 2023 roku. Rząd zaproponował podwyżkę o 7,8 proc., lecz jest to podwyżka nie do zaakceptowania przez środowisko pożarnicze. –W Śremie już w najbliższych dniach wozy bojowe strażaków oraz komenda PSP zostaną oflagowane w odpowiedni sposób, informując społeczeństwo o trwającej akcji protestacyjnej.

– Forma i zakres dalszych działań zostanie określona przez wspólne porozumienie central związkowych działających w ramach FEDERACJI Związków Zawodowych Służb Mundurowych – komentują protestujący strażacy.