|

Lubiatowo. Zwiedzili Kraków i Wadowice

Pierwszy dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu Krakowa. To jedno z najstarszych i najczęściej odwiedzanych miast w Polsce. Grupę powitała licencjonowana przewodnik – Ewa Polańska, która w ciekawy sposób przedstawiła najciekawsze miejsca w Krakowie, dopełniając zwiedzanie licznymi legendami i opowieściami.

Turyści z Lubiatowa rozpoczęli krakowską przygodę od zwiedzenia Starej Synagogi. Jest to najstarszy i najlepiej zachowany żydowski obiekt sakralny w Polsce – według dawnych kronik, Stara Synagoga została wybudowana w XV wieku przez czeskich Żydów. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem słuchali informacji o przebiegu i znaczeniu uroczystości żydowskich. W pobliżu synagogi znajduje się cmentarz żydowski, który także mieli możliwość zobaczyć goście z Lubiatowa.Fot. K. Mejza

Zainteresowaniem cieszył się także zlokalizowany na krakowskim Kazimierzu plac targowy, na którym od wieków handlują kupcy.  Symbolicznym miejscem w Krakowie jest Wawel i znajdujący się tutaj Zamek Królewski – atrakcje te również zostały uwzględnione w planie wycieczki. Piękna panorama Krakowa i Wisły wzbudziła zachwyt turystów. Równie ciekawa okazała się historia samego Wawelu.

Zwiedzanie wawelskiej katedry okazało się niecodzienną lekcją historii. To właśnie tutaj, w dziewiętnastu kaplicach, pochowani zostali polscy królowie i ich rodziny, a także narodowi bohaterowie oraz literaci. Tym ostatnim poświęcono Kryptę Wieszczów, w której spoczęli m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

Fot. K. Mejza

Do najczęściej zwiedzanych kaplic wawelskich należą: Kaplica Zygmuntowska, w której znajdują się nagrobki ostatnich królów z dynastii Jagiellonów oraz Kaplica Świętokrzyska wzniesiona jako mauzoleum Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki. Najcenniejszym zabytkiem jest tutaj marmurowy nagrobek króla, wyrzeźbiony przez Wita Stwosza.

Uczestnicy wycieczki odwiedzili m.in. kryptę pod wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie w 2010 roku złożone zostały szczątki pary prezydenckiej, czyli Lecha i Marii Kaczyńskich. W programie znalazł się także Dzwon Królewski, Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskiego oraz spotkanie z zionącym ogniem smokiem wawelskim. Przekazywane informacje historyczne ubarwione zostały krakowskimi legendami.

W programie zwiedzania znalazło się także słynne Okno Papieskie, sukiennice, Uniwersytet Jagielloński – nota bene, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce – oraz Bazylika Mariacka pw. Najświętszej Maryi Panny. Po wysłuchaniu hejnału mariackiego turyści udali się do wnętrza zabytkowego kościoła, gdzie podziwiali przepiękne freski oraz ołtarz.

Fot. K. Mejza

Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie Wadowic – miasteczka, w którym urodził się św. Jan Paweł II. Tutaj każdy mógł zwiedzać miasteczko indywidualnie. Największym zainteresowaniem cieszył się rodzinny dom św. Jana Pawła II, w którym aktualnie znajduje się muzeum dokumentujące życie, działalność kapłańską oraz związku wielkiego Polaka z Wadowicami. Symboliczne znaczenie dla turystów ma także Bazylika Ofiarowania NMP oraz znajdujący się obok świątyni pomnik św. Jana Pawła II.

Dopełnieniem czasu spędzonego w Wadowicach była miejscowa cukiernia i słynne kremówki wadowickie. W drodze powrotnej grupa zatrzymała się w pobliskim parku, gdzie znajduje się pomnik Solidarności oraz Ofiar Katynia. W godzinach wieczornych wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Lubiatowa.