|||

Zacny jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej

Na uroczystym spotkaniu członkowie Towarzystwa w czwartek podsumowali obchody doniosłego jubileuszu 135-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Były przemówienia, kwiaty i okolicznościowe listy gratulacyjne składane zarządowi, prelekcja przybliżająca sylwetki kilku byłych prezesów Towarzystwa, a do rąk członków trafiła trzecia część monografii TMZŚ obejmująca lata  2007-2022.

W tym roku mija 135 lat od założenia Towarzystwa Upiększania Miasta Śremu, organizacji społecznej powstałej w czasie zaborów, której celem była „troska o wygląd estetyczny samego miasta oraz upiększenie jego i najbliższej okolicy” – jak można wyczytać w statucie tej organizacji. W 1973 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Towarzystwo Miłośników Śremu, a dzisiejszą nazwę nosi od 2005 roku. Tak zacny jubileusz to znakomita okazja, by podsumować działalność i bogaty dorobek Towarzystwa w ostatnich latach, czego namacalnym dowodem był opracowany przez Wiesławę Grobelną i Małgorzatę Paś „Rys historyczny Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Część III” obejmująca lata 2007-2022. Wcześniej, bo w 1987 roku na 100 lecie działalności ukazała się pierwsza część historii Towarzystwa autorstwa Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego. Na 120 lecie zespół redakcyjny pod kierunkiem dr. Marka Rezlera opracował obszerną monografię będącą kontynuacją pierwszego dzieła, a trzecia część ukazała się właśnie na 135 rocznicę działalności tej organizacji.Prezes zarządu Jerzy Naskręt omówił tegoroczne dokonania Towarzystwa liczącego 60 członków i niemałą rzeszę sympatyków i członków honorowych.

Sebastian Ignasiak, miejscowy historyk i regionalista, przybliżył zebranym sylwetki pięciu wybranych przez siebie byłych prezesów Towarzystwa. Pierwszą była postać Edmunda Heina, śremskiego przedsiębiorcy, a zarazem działacza społecznego i niepodległościowego, który pełnił funkcję prezesa w latach 1923-1924. Kolejną osobą, której dokonana zaprezentował prelegent była postać równie niezwykła, bo był to zarówno kupiec, jak i bankowiec, nazywał się Władysław Miękus i był prezesem banku spółdzielczego zarówno w latach międzywojennych, jak i po wojnie. Prezesem Towarzystwa był  w latach 1935 1937. Kolejnym wielce zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa był Józef Szubert, prezesował Towarzystwu w latach 1937-1939. To był także kupiec prowadzący małą masarnię i sklep mięsny. Był też prezesem Towarzystwa Rzemieślniczo-Przemysłowego. Kolejne dwie postaci to Tadeusz Nowicki, który pełnił funkcję prezesa Towarzystwa bardzo krótko, bo tylko w 1947 rok, a objął ją po Sylwestrze Szczepskim, właścicielu młyna w Śremie, i Antoni Bartkowiak, który dwukrotnie kierował działalnością Towarzystwa, najpierw w latach 1948-49 a następnie w latach 1966-67.

Potem były życzenia i gratulacje dla członków Towarzystwa i jego zarządu od starosty śremskiego Zenona Jahnsa który sfinansował ze środków Starostwa Powiatowego trzecią część monografii TMZŚ. Ciepłe słowa pod adresem działaczy Towarzystwa skierował także zastępca burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny w imieniu własnym i swojego szefa Adama Lewandowskiego. Życzenia i gratulacje na ręce prezesa i członków zarządu składali także członkowie i sympatycy Towarzystwa.

Jako że w dniach od 16 d 25 września w gminie Śrem trwało internetowe głosowanie mieszkańców na wybrane projekty społeczne zgłoszone do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego, także to spotkanie zostało wykorzystane do promocji jednego z projektów. Przed uczestnikami spotkania wystąpiły dwie grupy przedszkolaków ze „Słonecznej Gromady”, by zachęcić do głosowania na rzecz projektu „Arena sportowa w przedszkolu Słoneczna Gromada”. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem ze strony członków Towarzystwa.