||

Młodzieżowa Rada Gminy nie powstanie. Na razie…

propozycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Podobne pisma trafiły do innych samorządów. W Śremie pismo zostało przedłożone radnym na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zebrała się 18 sierpnia.

Pomysłodawca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy uważa, że pozwoli ona zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. – Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej – podkreśla Patryk Król.Z tymi argumentami zgodziła się większość członków komisji. Petycja została jednak odrzucona z przyczyn formalno-prawnych. Okazuje się bowiem, że z inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy może wystąpić burmistrz, rada miejska, organizacje pozarządowe lub samorząd uczniowski. – Sam pomysł uważam za bardzo pozytywny. Młodzi ludzie muszą uczyć się lokalnej samorządności, bowiem za kilka, kilkanaście lat nas zastąpią – mówił radny i zarazem nauczyciel Piotr Rojek. Zgodziła się z nim Katarzyna Sarnowska, która także pracuje z młodzieżą od wielu lat. Podobnego zdania są także pozostali członkowie komisji.

W Śremie funkcjonują: Rada Seniorów, Rada Sportu, Rada Rowerowa i nic nie stoi na przeszkodzie, by powstała Rada Młodzieżowa. To bardzo dobry pomysł, ale uważam, że inicjatywa powinna wyjść właśnie od młodzieży – podkreślał burmistrz Adam Lewandowski


VW_Berdychowski_400_150(1)

Uchwała w sprawie petycji najprawdopodobniej trafi pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu rady miejskiej. Teraz ruch należy do młodych ludzi, samorządów uczniowskich. Zbliżający się początek roku szkolnego jest dobrą okazją do rozpoczęcia dyskusji i debaty nad powołaniem rady młodzieżowej.