||

Łącznościowcy uczcili pamięć poległych żołnierzy

Skromna uroczystość odbyła się w poniedziałek, 15 sierpnia, czyli w święto Wojska Polskiego, które obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Przy obelisku zgromadzili się członkowie śremskiego oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, a także burmistrz Adam Lewandowski oraz jego zastępca Bartosz Żeleźny. Jako pierwszy głos zabrał prezes oddziału ppłk dypl. w st. spocz. Józef Żeleźny.– 15 sierpnia to tradycyjnie dla nas święto Wojska Polskiego, a także rocznica zwycięskiej bitwy i wielkie zwycięstwo oręża polskiego. Do dzisiejszego dnia naukowcy sprzeczają się co stoi za tym sukcesem. Jedni mówią o genialności marszałka Józefa Piłsudskiego. Inni podkreślają bohaterstwo żołnierzy i ochotników. Jeszcze inni mówią wprost, że do sukcesu przyczyniła się jedna z decyzji Józefa Stalina. Pragnę także podkreślić ogromną rolę kryptologów, którzy działając na linii wschodniej rozszyfrowali ponad 3 tys. depesz radzieckich i one pomogły dowódcom podjąć słuszne decyzje. Musimy o tym pamiętać! – mówił J. Żeleźny, który zwracał także uwagę na konieczność kształtowania patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Fot. D. Górna

Prezes powitał także nowego członka śremskiego oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności – Jerzego Kaaza. Następnie burmistrz Śremu oraz delegacja śremskiego oddziału stowarzyszenia złożyli wieńce przy pamiątkowej tablicy i zapalili znicz pamięci.

– Bardzo dziękuję Wam za pamięć o bohaterach, którzy z dumą nosili polski mundur. Uważam, że dzień 15 sierpnia jest jednym z najważniejszych świąt narodowych – podkreślił A. Lewandowski.

Na koniec skromnej uroczystości, prezes Żeleźny zaprosił wszystkich do wspólnej pamiątkowej fotografii.