||||||||

Tysiące śremian nie złożyło deklaracji. Grozi im surowa kara

Śremianie niechętnie deklarowali czym ogrzewają budynki


VW_Berdychowski_400_150(1)

Do 30 czerwca śremianie mieli czas na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji źródła ciepła. W tym terminie do CEEB wpłynęło jedynie 48 procent deklaracji. Z samego Śremu brakuje ponad 4 tysiące adresów. Właściciele tych budynków, które nie zdążyły z deklaracją do końca planowanego okresu ich składania mogą wkrótce zapłacić mandat.

Z 13 488 adresów wpłynęło jedynie 6 227 deklaracji

Z danych w bazie CEEB wynika, że na terenie powiatu śremskiego objętych do zdeklarowania jest 13 488 nieruchomości, których właściciele, zarządcy czy osoby prywatne, musiały złożyć deklarację. Takie deklaracje złożono jedynie dla 6 227 adresów. Co oznacza, że ponad 50 procent zarządców nie złożyło deklaracji w przewidzianym terminie.Książ Wielkopolski przoduje na tym polu. Śrem w tyle w powiecie

Procentowo najwięcej deklaracji złożono w gminie Książ Wielkopolski. Na 2 957 adresów CEEB ma zdeklarowanych 1 904 adresy, czyli ponad 64 procent. Najmniej jest w gminie Śrem – tylko 48 procent. Nijak jednak ma się to do faktycznej liczby złożonych deklaracji. W gminie Śrem tych złożono niemal dwukrotnie więcej, jak w gminie Książ Wlkp.

W Brodnicy oraz Dolsku poziom zbliżony

Z gminy Brodnica wprowadzono do CEEB 633 deklaracji (59 procent), natomiast z gminy Dolsk wpłynęły 982 deklaracje (57 procent). Gminy te w wielkopolskim rankingu plasują się odpowiednio na 188. oraz 195. Miejscu.

Jak sytuacja u sąsiadów?

Nasi bezpośredni sąsiedzi na tym polu radzą sobie nieco lepiej. Niewątpliwym liderem jest gmina Gostyń, z której do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wpłynęło 70 proc. deklaracji. Niewiele gorzej wypada gmina Czempiń – 68 proc.

Poziom bardziej zbliżony do naszego ma z kolei gmina Kórnik – najliczniejsza w tym zestawieniu, bo mająca do zewidencjonowania 14763 nieruchomości – z której wyszło 51 proc. deklaracji.

Natomiast z gminy Zaniemyśl, zarządcy budynków dostarczyli 61 proc. deklaracji.

Kara dla spóźnialskich – nawet 5 tys. zł

Chociaż termin już minął, to spóźnialscy właściciele nieruchomości, zarządcy mają czas do końca roku na złożenie deklaracji pod groźną kar finansowych. Jeśli nie złożą ich w ustawowym terminie zostaną ukarani grzywną w wysokości 500 zł. Gdy zdecydują się na nieprzyjęcie mandatu sprawa trafi do sądu. Tutaj sąd może nałożyć na taką osobę karę pieniężną. Wynosi ona do 5 tys. zł.

Kto musi złożyć deklarację do CEEB?

Dla wielu osób to pytanie ma znacznie. Czy mieszkaniec bloku w zasobach SM Śrem jest zobowiązany do złożenia takiej deklaracji?

Oczywiście, że nie. Nie oznacza to, że budynek wielolokalowy, do którego ciepło płynie z sieci ciepłowniczej, nie jest ujawniane w CEEB. Zgłoszenia budynku dokonuje zarządca budynku wielolokalowego (spółdzielnia, wspólnota) oraz właściciele domków jednorodzinnych czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Również zgłoszenia muszą dokonać mieszkańcy bloków czy kamienic, w których lokale mają indywidualne źródło ciepła, np. kominki.

Gdzie złożyć deklarację o źródle ciepła?

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z formularza online na stronie ceeb.gov.pl. Wniosek można wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu, logując się poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Drugim rozwiązanie jest skorzystanie z papierowego formularza (do wydrukowania) i złożenia go osobiście we właściwym urzędzie gminy lub nadania pocztą.