|

Czas pożegnań i odpoczynku. Uczniowie ZST zakończyli naukę

Dzisiejszą uroczystość otworzyła Maria Bychawska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Śremie, która podziękowała uczniom za ostatnie miesiące nauki w szkole oraz życzyła im sowitego odpoczynku od nauki na najbliższe dwa miesiące. Dyrektor placówki podziękowała w swym wystąpieniu kierownictwu KP PSP Śrem, komendantowi Tomaszowi Kierzkowi oraz kierownictwu KPP Śrem, komendantowi Sławomirowi Jądrzakowi, za wspierania działań i inicjatyw w szkole.

Osobne podziękowania popłynęły również w kierunku Zenona Jahnsa, starosty śremskiego za bezustanny rozwój naszej szkoły, dzięki czemu uczyć możemy się w budynku dostosowanym do każdego kierunku, który oferuje ZST.Sporo czasu swego wystąpienia Maria Bychawska poświęciła gronu pedagogicznemu, które na co dzień kształci w wychowuje młodzież uczęszczającą do ZST. Nie powinno to nikogo dziwić, w końcu to na tych nauczycielach spoczywa nie lada obciążenie w postaci wykształcenia młodzieży, która wchodzi już w dorosłość, a po ukończeniu szkoły trafia nierzadko na rynek pracy.

Tym razem były to wyjątkowe podziękowania, gdyż z placówką po tym roku szkolnym żegna się kilkoro nauczycieli. Jedni przechodzą do innych placówek dydaktycznych, inni wybierają się na zasłużoną emeryturę. Za wszystkimi jednak społeczność szkoły będzie tęskniła.

Podczas zakończenia roku szkolnego 21/22 najlepszym uczniom wręczano drobne upominki. Z kolei swoje dyplomy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, dla dwóch najlepszych uczniów klasy strażackiej, wręczał komendant Tomasz Kierzek.

Na zakończenie wydarzenia, tradycyjnie nie mogło zabraknąć „do zobaczenia we wrześniu”.

A we wrześniu w szkole pojawi się nowy kierunek kształcenia: Oddział Przygotowania Wojskowego.