|

Zmiany personalne w śremskiej parafii

Z dniem 25 sierpnia z NSJ w Śremie odejdzie ks. Michał Pękal, który przez ostatnie sześć lat był wikariuszem w parafii na Jezioranach. Został on mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu.

– Dziękujemy księdzu Michałowi za trud włożony w prowadzenie naszej parafii, za głoszenie Słowa Bożego, udzielanie Sakramentów Świętych, a także za gorliwą służbę w biurze parafialnym. Jednocześnie życzymy błogosławieństwa w nowej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu. Niech posługa w nowym miejscu również przyniesie Księdzu wiele radości. Szczęść Boże! – życzy proboszcz parafii.

Księdza Michała zastąpi ks. Sławomir Rzepka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie. Ks. Sławomir pochodzi z parafii pw. św. Marcina Biskupa w Mchach. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2020 roku.