Image

Ksiąski Budżet Obywatelski znów odwołany

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Książu Wlkp. (30.05) radni jednogłośnie zdecydowali o odwołaniu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jaka jest tego przyczyna? Otóż okazuje się, że powodów jest kilka. Wśród nich stan zagrożenia epidemicznego, wojna w Ukrainie i inflacja. W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

„Rezygnacja z podjęcia procedury Budżetu Obywatelskiego miała kilka powodów. Pierwszym z nich był utrzymujący się w dalszym ciągu stan zagrożenia epidemicznego COVID-19, który utrudnia przeprowadzenie konsultacji na zakresach określonych w przedmiotowej uchwale. Mimo iż „sytuacja wirusowa” się nieco uspokoiła, to jednak jako samorząd jesteśmy zobowiązani unikać stwarzania sytuacji powodujących rozprzestrzenianie się wirusa, co jest niewykonalne w czasie przygotowania projektów, ich konsultowania, ewentualnych korekt, a następnie głosowania nad zgłoszonymi projektami. Wpływ na taką a nie inną decyzję miała również obecna sytuacja w kraju związana w szczególności z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, przez który nie można zagwarantować, że kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie na tyle wystarczająca, że zapewni ich faktyczną realizację. Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w utrzymującym się wysokim stopniu inflacji”.

Przypomnijmy, że ostatnia, IV edycja BO, odbyła się w Książu w 2019 roku, z realizacją na 2020 rok. Wówczas przewidywana pula środków na realizację projektów wynosiła 100 000 zł. Mieszkańcy zagłosowali na: rozbudowę terenów rekreacyjnych w Chrząstowie (48 350 zł) oraz rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu w Książu Wlkp. „Bajkowy ogród zabaw” (49 957 zł).

Ponadto ksiąski magistrat przypomina, że nadal można korzystać z innej formy realizacji inwestycji lokalnych. – Formą budżetu partycypacyjnego jest stale funkcjonujący w naszej gminie fundusz sołecki. Zapraszamy zatem do wyboru, a następnie do zatwierdzania zadań, które w ramach przyznanych środków budżetowych, będzie można zrealizować w sołectwie w przyszłym roku – zachęca burmistrz.