Image

Zarząd powiatu śremskiego z absolutorium

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Na piątkowej sesji redy powiatu śremskiego (27 maja) przyznano zarządowi powiatu śremskiemu absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2021. Radni zagłosowali w następujący sposób: za – 15; przeciw – 0; wstrzymało się – 1. Tym samym absolutorium dla zarządu zostało zatwierdzone.

Bardzo dziękuję zarządowi za współpracę w wykonaniu budżetu i bardzo dziękuję paniom i panom radnym za współpracę w realizacji tego budżetu. Również dziękuję panu radnemu (Emilowi Majsnerowi – dop. red.), bo to nie jest tak, że ja nie przyjmuję krytyki, ale ona musi być merytoryczna i musi naprawdę dotyczyć naszych błędów, a nie po prostu, żeby krytykować po to, żeby krytykować. Zawsze w tej radzie staramy się, żeby nie przenosić polityki z góry na dół, że jest taka twarda opozycja i koalicja, bo przecież pracujemy w małym gronie wśród mieszkańców i powinno nam zależeć, żeby współpracować z korzyścią dla wszystkich – mówił podczas sesji Zenon Jahns, starosta śremski.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Słowa te kierowane były głównie do opozycyjnego radnego Emila Majsnera, który podobnie jak przy głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu powiatu śremskiego oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu z wykonania budżetu za rok miniony był jedynym z radnych, który wstrzymał się od głosowania.