| |

Łącznościowcy uczcili Dzień Zwycięstwa

Uroczystość odbyła się w sobotę 7 maja w przeddzień 77 rocznicy kapitulacji III Rzeszy.

Rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, po czym prezes oddziału ppłk dypl. w st. spocz. Józef Żeleźny przypomniał zebranym okoliczności towarzyszące podpisaniu aktu kapitulacji wojsk niemieckich i wyjaśnił, dlaczego Dzień Zwycięstwa obchodzony jest na Zachodzie i w Polsce w dniu 8 maja, a w Rosji dzień później.

Następnie burmistrz Śremu Adam Lewandowski złożył pod tablicą wiązankę kwiatów, a delegacja śremskiego oddziału stowarzyszenia zapaliła znicz pamięci.

Krótka uroczystość była też dobrą okazją do powitania w szeregach śremskiego oddziału stowarzyszenia nowego członka, a jest nim Krzysztof Łyskawa. Z tej okazji prezes Żeleźny wręczył mu legitymacje członkowską i list gratulacyjny z okazji 65. rocznicy urodzin. Podobnej treści list gratulacyjny otrzymał także Andrzej Korneluk, aktyny członek stowarzyszenia, a Leszek Bednarczyk uhonorowany został statuetką Związku. Odrębne podziękowania prezes złożył też kadetom z klasy mundurowej ZST, którzy trzymali wartę honorową przy obelisku podczas uroczystości.

Na koniec wybrzmiał z odtwarzacza hymn łącznościowców, a prezes Żeleźny zaprosił wszystkich do wspólnej pamiątkowej fotografii.