||

Honorowy Medal Gminy Czempiń dla Mariana Kłosa i doktora Zbigniewa Otty

Jednomyślność w przypadku tych dwóch projektów uchwał rady miejskiej w Czempiniu zapanowała podczas poniedziałkowych obrad. Wszyscy obecni na poniedziałkowej sesji radni zdecydowali się przyjąć wspomniane projekty uchwał i nadać Marianowi Kłosowi oraz pośmiertnie doktorowi Zbigniewowi Ottcie Medale Honorowe Gminy Czempiń.

Wniosek o nadanie takiego medalu dla Mariana Kłosa złożył burmistrz Czempinia, Konrad Malicki. W przypadku Mariana Kłosa medal ten wręczony będzie za zasługi w zakresie działalności sportowej oraz samorządowej i społecznej.W przypadku doktora Zbigniewa Otty wpłynęły dwa takie wnioski o nadanie medalu – jeden ze strony burmistrza Czempinia, drugi oddolny ze strony mieszkańców, którzy poparli go 150 podpisami.

Medal Honorowy Gminy Czempiń dla dr. Otty wręczony będzie za zasługi na polu zawodowym, medycznym, społecznym oraz samorządowym.

Starsi mieszkańcy Czempinia doskonale kojarzą doktora Ottę. To on w zasadzie współtworzył ośrodek zdrowia, który znajdował się przy ówczesnym placu Świerczewskiego, a teraz przy Zielonym Rynku. To pod kierownictwem dr. Otty ośrodek ten obejmował swoją działalnością nie tylko Czempiń i okolice, ale także rejon sięgający od Rąbinka do Drożdżyc oraz Pecny i w powiecie śremskim do Chaław.

medal grafika
źródło: UM Czempiń

Gminna komisja przyznająca Medale Honorowe Gminy Czempiń w obu przypadkach była jednomyślna i pozytywnie, podobnie zresztą jak na dzisiejszej sesji rady w Czempiniu, zaopiniowała oba projekty uchwał.

Medal nadaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla gminy Czempiń we wszystkich dziedzinach gospodarki, oświaty, nauki, sztuki, polityki, sportu, działalności społecznej. Odznaczenie ustanowione zostało uchwałą rady miejskiej w Czempiniu z 9 sierpnia 2018 roku.

Ostatni raz Medal Honorowy Gminy Czempiń wręczany był w miniony roku. Otrzymali je pośmiertnie Albert Łukaszewicz były dyrektorem Gimnazjum im. prof. Stanisława Kielicha w Borowie, a potem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu oraz Kazimierz Dembny, były burmistrz Czempinia, a później także zastępca dyrektora Stadniny Koni w Racocie.