Spotkanie wielkanocne w KGW Masłowo

KGW Masłowianki od początku funkcjonowania działa aktywnie, włączając się w lokalne przedsięwzięcia. W tym roku powołano nowy zarząd, w skład którego weszły: Ewa Taciak – przewodnicząca, Katarzyna Borowska – wiceprzewodnicząca, Krystyna Taciak – członek zarządu.

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez nowy zarząd KGW Masłowianki było spotkanie wielkanocne. W wydarzeniu, poza członkiniami koła, uczestniczyli również zaproszeni goście: burmistrz miasta i gminy Dolsk – Barbara Wierzbińska, dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Dolsk – Daria Rosiak, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Wieszczyczynie – ks. Szymon Nowicki, sołtys Masłowa – Marek Jurga, radny gminy Dolsk – Szymon Taciak oraz prezes OSP Masłowo – Benedykt Włodarczak.

Fot. KGW Masłowanki

Uczestników spotkania powitała przewodnicząca KGW Masłowianki – Ewa Taciak, składając serdeczne życzenia wielkanocne. Głos zabrała również burmistrz – Barbara Wierzbińska, która oprócz życzeń pogratulowała zarządowi, kierując słowa uznania do organizatorów wydarzenia.

Spotkanie miało charakter wielkanocnego śniadania. Na stole pojawił się więc biały obrus, wielkanocne stroiki oraz tradycyjne potrawy. Aby tradycji stało się zadość, ks. Szymon Nowicki poświęcił potrawy i odmówił krótką modlitwę.

Dopełnieniem spotkania był program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Masłowa. Lena Wojciechowska pięknym śpiewem i grą na gitarze zaprezentowała talent wokalno-muzyczny, natomiast pozostali aktorzy przygotowali inscenizację o polskich zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.

Na koniec członkinie koła wraz z Barbarą Wierzbińską zajęły się wyplataniem palmy wielkanocnej, z którą panie z KGW uczestniczyły podczas procesji w niedzielę palmową (10.04.).