|

Nadzwyczajna sesja w powiecie

Sesja odbyła się w piątek 1 kwietnia, uczestniczyło w niej 15 radnych, z ustawowego składu 17 radnych.

Powodem zwołania w takim trybie sesji powiatowej było wprowadzenie do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 4077B na odcinku Chrząstowo – Sroczewo o wartości 4 509 948,69 zł, w tym 2,2 mln zł z dotacji rządowej.Jak poinformował radnych starosta Zenon Jahns, przetarg na przebudowę drogi odbył się 7 marca br. Najbardziej korzystna oferta opiewała na kwotę podaną wyżej,  mimo że wcześniejsze szacunki władz powiatowych były o około 400 tys zł niższe na wykonanie tego zadania. Zdaniem starosty, jest to i tak korzystne rozstrzygnięcie dla naszego powiatu, bo ceny na przetargach będą rosnąć, a powodem jest prawie 300 procentowy wzrost cen na masę bitumiczną i rosnące ceny energii.

Zdecydowana większość gmin i powiatów dopiero przygotowuje się do rozstrzygania przetargów na roboty drogowe dotowane częściowo ze środków rządowych w ramach Polskiego Ładu, które muszą być realizowane w tym roku, więc może się zdarzyć, że ceny oferowane przez wykonawców będą dużo wyższe od szacunków władz samorządowych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi 12 kwietnia br.

Drugim tematem omawianym w tym punkcie było wprowadzenie do budżetu powiatu kwoty 210 tysięcy złotych z funduszu wojewody z przeznaczeniem na opłacenie pobytu na terenie powiatu 100 osobowej grupy uchodźców z Ukrainy.

Z tej puli ma być opłacane zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, zakup środków czystości i higieny osobistej itp. Jak wyjaśnił wicestarosta Piotr Ruta, nie ma jeszcze konkretnych wskazań, ile to będzie osób z imienia i nazwiska, to zapewne nastąpi niebawem, na razie chodzi o to, by władze samorządowe powiatu i gmin były przygotowane na taki rozwój sytuacji i adekwatnie do potrzeb realizowały nakazane przez wojewodę zadanie, gdy będzie taka potrzeba.

Radni uchwałę dokonującą stosownych zmian w uchwale budżetowej podjęli jednomyślnie.