Nowy skatepark także w Książu

W Książu Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej ruszyła budowa skateparku. – Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki zaoszczędzonym w 2021 roku środkom w budżecie gminy. Wykonawcą robót została firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołderny z Mechlina, a ich całkowity koszt wyniesie 344 926,30 zł – informuje ksiąski magistrat.

fot. gmina Książ Wlkp.

Do tej pory wykonane zostało utwardzenie gruntu pod plac oraz wylewka betonowej nawierzchni. Jak podpowiada burmistrz, sama lokalizacja skateparku nie została wybrana przypadkowo. – Znajduje się ona tuż przy siedzibie Centrum Kultury Książ Wlkp., a zatem w miejscu, gdzie często spotyka się grupa zainteresowanych rowerzystów – młodzież i dzieci. Według założeń, zakończenie prac ma nastąpić w drugiej połowie maja, co oznacza, że skatepark będzie dla nich swego rodzaju prezentem na przypadający 1. czerwca Dzień Dziecka – podkreśla Teofil Marciniak.