| | | |

Po dwóch latach wreszcie normalnie – jak przebiegła sesje rady powiatu?

Obrady przebiegły sprawnie, dyskusji nad omawianymi informacjami i uchwałami zawartymi w porządku dziennym nie było. Jedyne wypowiedzi radnych dotyczyły przedstawionego przez przewodniczącego rady Marcina Szydłowskiego Oświadczenia Rady Powiatu w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.

Rada jednomyślnie podjęła wszystkie, przedstawione przez Zarząd Powiatu projekty uchwał, z wyjątkiem dwóch – dotyczących zmian w budżecie na 2022 rok i zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Tu – zgodnie ze swoją deklaracją złożoną na początku kadencji – wstrzymał się od głosu radny Emil Majsner.

Po przyjęciu wszystkich uchwał przewodniczący rady Marcin Szydłowski poinformował radę o inicjatywie radnego Wojciecha Zajlera, który zaproponował radnym przyjęcie Oświadczenia potępiającego agresję Rosji na Ukrainę.

Starosta Zenon Jahns poinformował radnych, że konieczne będzie zwołanie w trybie nadzwyczajnym posiedzenia rady, które zatwierdzi zmiany w budżecie powiatu w związku z realizacją inwestycji drogowej na odcinku Chrząstowo – Sroczewo z udziałem środków rządowych.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

VW_Berdychowski_400_150(1)

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!