Mały, ale piękny gest w Książu

– Ksiąski samorząd wspólnie z lokalną społecznością wielokrotnie dał ostatnio wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy, którzy uciekając przed konfliktem zbrojnym, znaleźli schronienie w naszej gminie. Przyjęcie uchodźców pod swój dach, zapewnienie miejsc pracy dorosłym, organizacja zajęć szkolnych i przedszkolnych dla dzieci, zbiórka środków pieniężnych oraz najpotrzebniejszych darów – to przykłady działań, dzięki którym stworzono godne warunki do bezpiecznego przeczekania wojennej zawieruchy – wspomina burmistrz Książa Teofil Marciniak.

Ksiąski samorząd solidarny z Ukrainą
fot. UM Książ Wlkp.

Ponadto gmina Książ stawia także na wsparcie duchowe. – Jest ono wyrażane nie tylko dobrym słowem, pomocą psychologa, ale również w inny nietypowy sposób. Na znak naszej solidarności z Ukrainą na maszcie przed urzędem miejskim obok narodowego sztandaru, zawisła flaga ukraińska, a budynek magistratu oświetlony został w niebiesko-żółtych barwach – dodaje burmistrz.Natomiast w ostatnich dniach, wraz z nadejściem wiosny i związanego z nią zagospodarowania miejskich skwerów, ksiąski samorząd zdecydował, że tegoroczna kwietna aranżacja nawiązywać będzie do kolorów ukraińskiej flagi. Niebieskie i żółte bratki zostały posadzone przy ciągu pieszym przed budynkiem urzędu, a także w pobliżu znajdującego się w jego sąsiedztwie paczkomatu.

Niebawem z kolei pojawią się też w innych częściach Książa. Choć to tylko symboliczny wyraz naszej jedności z obywatelami Ukrainy, to jednak – mamy nadzieję – że widząc wokół siebie dobrze znane połączenie barw, uchodźcy choć na chwilę poczują się jak u „siebie” – podsumowuje T. Marciniak


VW_Berdychowski_400_150(1)