|||||

Szkoły i przedszkola przyjmą ukraińskie dzieci

Dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną w Ukrainie, będą mogły bezpłatnie kontynuować edukację w Polsce. Zgodnie z informacją przekazaną przez burmistrza Śremu, w przedszkolach gminy Śrem uszykowano 30 miejsc dla dzieci, które przybyły do Polski po 24. lutego. Ponadto szkoły podstawowe będą przyjmowały wszystkie dzieci, które powinny kontynuować naukę. W Szkole Podstawowej nr 1 powstaną trzy oddziały przygotowawcze dla klas: 1-3, 4-6, 7-8.

srem.pl

Oddziały przygotowawcze do nauki w polskiej szkole powstaną także w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Placówka już od początku marca zapewnia bezpłatne zajęcia edukacyjne, naukę języka polskiego, bezpłatne obiady, wsparcie psychologa i pedagoga, a także przyjazną atmosferę. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 7-17 lat.Miejsca w szkołach przygotowują również pozostałe gminy w powiecie śremskim. Z kolei centra kultury szykują specjalne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Natomiast Ośrodki Pomocy Społecznej w każdej z gmin będą udzielały wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Ofertę dla młodzieży z Ukrainy ma także Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Ogólniak jest gotowy do przyjęcia młodzieży w wieku 15-18 lat do oddziału przygotowawczego (nauka języka polskiego w celu rozpoczęcia systematycznej nauki w szkole średniej). Kontakt w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim: sekretariat@losrem.pl

– Zapraszamy na  spotkanie informacyjne do szkoły w poniedziałek 7 marca o godz. 16.00 – zachęca dyrekcja placówki.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Poniżej publikujemy poradnik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

  • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
  • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
  • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której twoje dziecko będzie mogło się uczyć.
  • Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
  • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
  • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
  • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

(źródło: MEiN)