|

Gmina sprzedaje działki

Działka o powierzchni 0,1840 ha nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest ona określona jako tereny pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

W związku z wnioskiem o zakup przedmiotowej działki, gmina wystosowała pismo do WZDW w Poznaniu z zapytaniem o możliwość zlokalizowania bezpośredniego zjazdu na teren nieruchomości. Niestety, WZDW nie wyraził zgody na nową lokalizację zjazdu, argumentując decyzję tym, że  działka położona jest w terenie zabudowanym, w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz z drogami gminnymi. Ponadto nieruchomość położona jest po wewnętrznej stronie łuku poziomego drogi wojewódzkiej. Ze względu na ograniczoną widoczność na łuku i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jezdnia drogi została na tym odcinku oznakowana linią podwójną ciągłą, co uniemożliwia utworzenie zjazdu. Wobec zaistniałej sytuacji zasadne jest zbycie działki na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!