||

70-tki nie ma i nie będzie

W środę, 26 stycznia do starostwa powiatowego w Śremie dotarła odpowiedź WZDW na interpelację radnego Hieronima Bartkowiaka. W piśmie czytamy: „WZDW informuje, że nie przewiduje podniesienia prędkości do 70km/h na odcinku DW nr 432, od skrzyżowania tej drogi z ulicą Jeziorną w Śremie do skrzyżowania z ulicami Lipową i Brzozową w Nochowie”.

Przypomnijmy, że H. Bartkowiak dwukrotnie zwracał się do WZDW z apelem o podniesienie dopuszczalnej prędkości na w/w odcinku do 70 km/h. Pod naszym artykułem dotyczącym tej sprawy pojawiło się wiele komentarzy. Część mieszkańców popiera pomysł radnego i uważa, że aktualna 50-tka jest na wyrost. – 70 km/h byłoby dobrem kompromisem – zauważa pan Radek.Czytaj także: Radny powiatowy chce szybciej jechać


VW_Berdychowski_400_150(1)

Z kolei inni użytkownicy tej drogi sugerują, by takie rozwiązanie wprowadzić po uprzednim zadbaniu o infrastrukturę i bezpieczeństwo w tej okolicy. Mowa tu między innymi o ul. Polnej w Nochowie.

Ciekawą uwagę wystosował radny miejski Piotr Rojek. – Osobiście uważam, że jest to dobry pomysł. Znam kulisy wniosku jednego z radnych, który zaproponował obecne rozwiązanie. Gdyby to ode mnie zależało to ustawiłbym tablicę informującą o końcu terenu zabudowanego (jadąc od Śremu do Nochowa) po prawej stronie drogi kilka metrów dalej od miejsca, gdzie po lewej stronie kończy się chodnik, a następnie ustawiłbym znak ograniczający prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Taka prędkość obowiązywałaby aż do miejsca, gdzie w Nochowie znajduje się przedsiębiorstwo KAMPRA. Analogiczne oznakowanie obowiązywałoby w przeciwnym kierunku. Wprowadziłbym także dwie modyfikacje. Pierwsza z nich dotyczyłaby wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z drogą wojewódzką np. światła na żądanie, a druga modyfikacja dotyczyłaby skrzyżowania z drogą w kierunku Nochówka i Pełczyna. Tam do dzisiejszego dnia brakuje oznakowania informującego kierowców, że wjeżdżając na drogę wojewódzką muszą zmniejszyć prędkość do 50 km na godzinę. Natomiast co do zabudowań przy drodze wojewódzkiej to znajdują się one w sporej odległości od krawędzi jezdni i mają rozproszony charakter. Większym niebezpieczeństwem na tym odcinku drogi są parkujące samochody przy warsztacie samochodowym lub wyjeżdżające z tego warsztatu bezpośrednio na drogę wojewódzką – podkreśla radny Rojek.