|

Gmina przyznała dotacje dla schronisk

Ukazały się rozporządzenia burmistrza w sprawie udzielenia dotacji z budżetu giny Śrem na zadania publiczne polegające na realizacji programów kontynuowanych przez schroniska na terenie gminy Śrem.

Dotacje w łącznej wysokości 1 mln 180 tys. 410 zł otrzymały dwa podmioty: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz Fundacja Schronisko Dla Zwierząt w Gaju.

Instytucja zarządzana przez Hieronima Bartkowiaka otrzyma dotację celową w wysokości 300 tys. zł z przeznaczaniem na realizację programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie.

Pozostałą część pieniędzy, a więc 880 410,00 zł otrzyma Fundacja Schronisko Dla Zwierząt w Gaju. Środki te spożytkowane będą na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.