Dsc 7189
Dzieci pracują w skupieniu podczas przedsięwzięcia ,,Malujemy sercem - akcja społeczna''/ fot. Archiwum redakcji.

Dzień Dziecka – święto radości i beztroski

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

1 czerwca w wielu krajach na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to dzień szczególny, poświęcony najmłodszym, pełen radości, uśmiechu i beztroski. To czas, kiedy dzieci stają się w centrum uwagi, a dorośli dokładają wszelkich starań, aby zapewnić im jak najwięcej przyjemności i miłych chwil.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Historia sięgająca dalej niż XX wiek

Początki Dnia Dziecka sięgają XIX wieku. Nieoficjalnie święto to wywodzi się z USA, gdzie w 1857 roku pastor Charles Leonard ustanowił Dzień Róży, a następnie Niedzielę Kwiatową, która z czasem zamieniła się w Dzień Dziecka. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 1920 roku w Turcji przez prezydenta Mustafę Kemala Atatürka i powiązane z tureckim Świętem Niepodległości (23 kwietnia). W 1925 roku podczas Światowej Konferencji  na Rzecz Dobra Dzieci w Genewie zgłoszono propozycję ustanowienia Międzynarodowego Święta Dziecka. Po II wojnie światowej ONZ powróciło do tego pomysłu. W 1954 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ oficjalnie ustanowiło 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka.

Dzień Dziecka w Polsce

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony był już w latach 20. XX wieku, choć początkowo miało to charakter lokalny. W 1929 roku z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem zorganizowano pierwsze ogólnopolskie obchody, które odbyły się 22 września. Do 1939 roku święto to obchodzono w tę samą datę. Dzień Dziecka 1 czerwca w Polsce obchodzimy od 1950 roku. Początkowo był to dzień związany z akcją zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim, a od 1952 roku stał się oficjalnym świętem.

Tradycje Dnia Dziecka

Dzień Dziecka to dzień wyjątkowy, dlatego obchodzimy go w sposób szczególny. Tego dnia organizowanych jest wiele imprez i wydarzeń skierowanych do najmłodszych. W parkach, na ulicach i w centrach miast odbywają się koncerty, przedstawienia, gry i zabawy. Dzieci mogą brać udział w konkursach, zawodach sportowych i innych atrakcjach.

Rodzice często zabierają swoje pociechy do kina, na lody lub do parku rozrywki. Dzień Dziecka to także doskonała okazja do wręczania prezentów. Dzieci z niecierpliwością czekają na upragnione zabawki, gry planszowe, książki i inne upominki.

Ważne przesłanie Dnia Dziecka

Oprócz beztroskiej zabawy i radości, Dzień Dziecka ma również ważne przesłanie. Jest to dzień, w którym przypominamy sobie o prawach dziecka i potrzebie zapewnienia im odpowiedniej opieki i ochrony. Ważne jest, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i bezpieczne. Dzień Dziecka to czas na to, aby pokazać im, jak ważne są dla nas i jak wiele dla nas znaczą.

Prawa dziecka

W 1959 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Deklarację Praw Dziecka, która określa podstawowe prawa wszystkich dzieci na świecie. Deklaracja ta głosi m.in., że każde dziecko ma prawo do życia, zdrowia, edukacji i swobodnego rozwoju. Należy pamiętać, że respektowanie praw dziecka to obowiązek nie tylko rządów i organizacji międzynarodowych, ale również każdego dorosłego człowieka.

Deklaracja Praw Dziecka

WSTĘP

Z w a ż y w s z y , że narody należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie ONZ swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w jego godność i wartość, i wyraziły swą gotowość popierania postępu społecznego i stworzenia lepszych warunków bytu w większej wolności, z w a ż y w s z y , że w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała, iż każdy człowiek powinien korzystać ze wszystkich praw i swobód wymienionych w Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice, z w a ż y w s z y , że dziecko z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu, z w a ż y w s z y , że potrzebę tej szczególnej troski stwierdzono w Deklaracji Genewskiej z roku 1924 w sprawie praw dziecka i uznano w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak również w statutach agencji wyspecjalizowanych i organizacji międzynarodowych, których działalność ma na celu dobro dziecka, z w a ż y w s z y , że ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego,

Zgromadzenie Ogólne proklamuje niniejszą Deklarację Praw Dziecka, aby zapewnić mu szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie, zarówno w jego interesie, jak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód wymienionych w niniejszej Deklaracji. Zgromadzenie Ogólne apeluje do rodziców i indywidualnie do mężczyzn i kobiet, jak również do stowarzyszeń, władz lokalnych i rządów krajów, aby uznały te prawa i starały się zapewnić poszanowanie tych praw za pomocą środków ustawodawczych i innych wprowadzających w życie następujące zasady:

Zasada 1

Dziecko korzysta ze wszystkich praw wymienionych w niniejszej Deklaracji. Prawa te rozciągają się na wszystkie dzieci, bez żadnego wyjątku i bez żadnej różnicy albo dyskryminacji z powodu rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych lub innych, narodowości lub pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego powodu, przy czym zasadę tę stosuje się zarówno do dziecka, jak i do jego rodziny.

Zasada 2

Dziecko korzysta ze szczególnej ochrony, a ustawodawstwo i inne środki stworzą mu wszelkie możliwości i ułatwienia dla zdrowego i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności. Wydawane w tym celu ustawy powinny mieć na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Zasada 3

Z chwilą przyjścia na świat dziecko ma prawo do nazwiska i obywatelstwa.

Zasada 4

Dziecko korzysta z dobrodziejstw ubezpieczeń społecznych. Jest ono uprawnione do tego, by zdrowo rosło i rozwijało się; w tym celu należy zapewnić szczególną ochronę zarówno dziecku, jak i matce, łącznie z odpowiednią opieką, tak przed urodzeniem, jak i po urodzeniu. Dziecko ma prawo do odpowiedniego wyżywienia i mieszkania, rozrywek i opieki lekarskiej.

Zasada 5

Dziecko upośledzone pod względem fizycznym, umysłowym lub społecznym należy traktować, wychowywać i otaczać szczególną opieką, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia i warunków życiowych.

Zasada 6

Do harmonijnego rozwoju swej osobowości dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia. W miarę możności powinno ono rosnąć pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców, a w każdym razie w atmosferze życzliwości oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego; w pierwszych latach życia nie wolno dziecka oddzielać od matki, chyba, że chodzi o wypadki wyjątkowe. Społeczeństwo i władze państwowe powinny otaczać szczególną opieką dzieci nie mające rodziny albo nie mające dostatecznych środków na utrzymanie. Zaleca się udzielanie pomocy finansowej, państwowej lub innej wielodzietnym rodzinom na utrzymanie dzieci.

Zasada 7

Dziecko ma prawo do nauki; nauka ta jest bezpłatna i obowiązkowa, przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej. Dziecko powinno otrzymać takie wychowanie, które podnosi jego kulturę ogólną i umożliwia mu, w warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności, wyrobienie zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej, a także stania się pożyteczną jednostką społeczeństwa.

Osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka i kierowanie nim powinny mieć na względzie jego dobro; odpowiedzialność ta spada przede wszystkim na rodziców.

Dziecku należy dać wszelkie możliwości zabaw i rozrywek, które powinny zmierzać do tych samych celów co nauka; społeczeństwo i władze państwowe powinny ułatwić korzystanie z tego prawa.

Zasada 8

Dziecko powinno zawsze mieć pierwszeństwo do ochrony i pomocy.

Zasada 9

Dziecko należy chronić przed wszelkiego rodzaju zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem. Nie powinno ono być przedmiotem handlu w żadnej formie.

Dziecka nie wolno przyjmować do pracy zarobkowej przed osiągnięciem odpowiedniego minimalnego wieku. Dziecka nie wolno w żadnym razie zmuszać ani upoważniać do wykonywania jakiegokolwiek zawodu lub pełnienia czynności, które by wpływały szkodliwie na jego zdrowie lub wychowanie albo hamowały jego rozwój fizyczny, umysłowy lub moralny.

Zasada 10

Dziecko należy chronić przed praktykami, jakie mogą prowadzić do rasowej, religijnej lub wszelkiej innej dyskryminacji. Należy je wychowywać w duchu zrozumienia innych, tolerancji, przyjaźni między narodami, pokoju i powszechnego braterstwa. Należy wpajać w nie przekonanie, że powinno poświęcić swoją energię i swoje uzdolnienia dla dobra bliźnich.

Deklaracja Praw Dziecka

Zostaw komentarz