Pochody 1 Majowe W Dolsku Fot. Arch. T. Stryczynska 5
Pochód pierwszomajowy w Dolsku. Fot: Archiwum redakcji.

Historia Święta Pracy

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, znany również jako Święto Pracy, obchodzony jest co roku 1 maja na całym świecie. To święto upamiętnia walkę robotników o lepsze warunki pracy i prawa pracownicze.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Początki Święta Pracy

Korzenie święta sięgają 1886 roku i wydarzeń w Chicago w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie robotnicy masowo strajkowali, domagając się 8-godzinnego dnia pracy. Strajki te spotkały się z brutalną reakcją ze strony władz, co doprowadziło do tragicznej masakry na Haymarket Square. W wyniku tych wydarzeń Międzynarodówka Socjalistyczna w 1889 roku ustanowiła 1 maja dniem międzynarodowej solidarności robotniczej.

Święto Pracy w Polsce

Na ziemiach polskich Święto Pracy obchodzone było już od 1890 roku. Szczególną popularność znalazło w Kongresówce i pozostałych ziemiach znajdujących się w zaborze rosyjskim. Początkowo wiązało się ono z demonstracjami i strajkami robotniczymi.

W czasach II Rzeczypospolitej święto miało charakter bardziej polityczny, z udziałem związków zawodowych i partii robotniczych. Komunistyczna demonstracja majowa roku 1920 była przede wszystkim demonstracją antywojenną, wzywającą do zakończenia wojny z bolszewicką Rosją. W roku 1922 i 1923 Komitet Centralny KPP próbował zorganizować wspólną z wszystkimi partiami socjalistycznymi demonstrację pierwszomajową w imię hasła utrzymania 8-godzinnego dnia pracy, walki z drożyzną i bezrobociem, walki o wolność zebrań, strajków, prasy itp. Porozumienia w tej sprawie nie osiągnięto. Z podobną propozycją wystąpił Komitet Centralny KPP i Komitet Centralny Związku Młodzieży Komunistycznej w roku 1926, lecz również bezskutecznie.

Święto Pracy w okresie PRL

Początki Święta Pracy w PRL-u sięgają 1945 roku, kiedy to odbywały się pierwsze obchody organizowane przez władzę komunistyczną. W 1950 roku władze komunistyczne ustanowiły je oficjalnym świętem państwowym. Od tego czasu 1 maja stał się jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu i był obchodzony z wielką pompą. Głównym elementem obchodów były pochody pierwszomajowe, w których masowo uczestniczyli robotnicy, urzędnicy, młodzież szkolna i członkowie organizacji młodzieżowych i społecznych. Podczas pochodów śpiewano pieśni robotnicze, niesiono transparenty i sztandary, a także prezentowano maszyny rolnicze i inne symbole osiągnięć socjalistycznej gospodarki.

Pochody pierwszomajowe jako narzędzie propagandy

Pochody pierwszomajowe były nie tylko manifestacją siły władzy komunistycznej, ale również narzędziem propagandy. Władze wykorzystywały te wydarzenia do promowania ideologii komunistycznej i wychwalania osiągnięć socjalistycznego ustroju. W przemówieniach i artykułach prasowych podkreślano rolę klasy robotniczej w budowie socjalizmu i nawoływano do dalszej pracy na rzecz dobra państwa.

Inne sposoby świętowania 1 maja w czasie PRL

Oprócz pochodów w ramach obchodów Święta Pracy organizowano również wiece, koncerty i festyny. W wielu miastach odbywały się także zawody sportowe i gry dla dzieci i młodzieży. Wieczorem organizowano tańce i zabawy w świetlicach zakładowych i na placach zabaw.

Święto Pracy po upadku komunizmu

Niektóre organizacje związkowe organizują w tym dniu manifestacje i protesty, w których poruszane są takie kwestie jak niskie płace, czy dyskryminacja w miejscu pracy. Nie wszyscy Polacy świętują 1 maja. Dla niektórych jest to po prostu dzień wolny od pracy, w którym mogą odpocząć w gronie rodziny i przyjaciół. Inni zaś krytykują komunistyczne korzenie tego święta i nie biorą udziału w żadnych obchodach.

Zostaw komentarz