434919631 1859584217881950 6887363372982828330 N
Odsłonięcie pamiątkowego medalionu ks. dr Czesława Piotrowskiego. Fot: S. Witasiak.

Liceum Ogólnokształcące w Śremie ma już 166 lat

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie to najstarsza szkoła w naszym mieście. Została założona 8 kwietnia 1858 roku. Tradycyjnie tego dnia najmłodsi uczniowie zostają symbolicznie włączeni do społeczności szkolnej i wprowadza się nową postać do Galerii Wybitnych Absolwentów. W tym roku do tego grona dołączył ksiądz doktor Czesław Piotrowski.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia szkolnego sztandaru i odśpiewania pieśni Gaudeamus igitur, tradycyjnie związanej z uczelniami wyższymi i środowiskami studenckimi, jednak w śremskim Ogólniaku również odśpiewywana jest przy różnych ważnych uroczystościach. Następnie głos zabrał dyrektor placówki Piotr Mulkowski, który przybliżył okoliczności powstania placówki. Wydarzenie prowadziła pani Gabriela Wasielewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

Włączono do grona społeczności szkolnej nowych uczniów

Tradycyjnie w trakcie rocznicy powstania szkoły do grona społeczności szkolnej zostają przyjęci uczniowie klas pierwszych. Od tego roku w tym wydarzeniu biorą również udział uczniowie klasy zerowej. Uczniowie zostawali wyczytywani przez panią Gabrielę Wasilewską, a następnie wchodzili na scenę, gdzie razem ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy otrzymywali z rąk pana dyrektora Piotra Mulkowskiego pamiątkowe przypinki z logiem szkoły oraz broszurę z biogramem nowego wybitnego absolwenta.

Dotychczasowi wybitni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Śremie

 • prof. ANTONI KALINA – absolwent z 1867 roku, językoznawcza i slawista, rektor Uniwersytetu we Lwowie,
 • ks. PIOTR WAWRZYNIAK – absolwent z 1867 roku, społecznik, patron spółek zarobkowych, współzałożyciel Banku Ludowego w Śremie,
 • dr LUDWIK MYCIELSKI – absolwent z 1873 roku, poseł, działacz społeczny i gospodarczy,
 • prof. HELIODOR ŚWIĘCICKI – absolwent z 1873 roku, lekarz, naukowiec, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego,
 • prof. EUGEN MITTWOCH  – absolwent z 1894 roku, orientalista, filolog, badacz języków klasycznych Bliskiego Wschodu,
 • prof. KAZIMIERZ IDASZEWSKI  – absolwent z 1898 roku, inżynier elektromechanik, wykładowca akademicki, zasłużony dla Politechniki Wrocławskiej,
 • OSCAR CALLIER – absolwent z 1869 roku, filolog, autor słowników: polsko – angielskiego, niemieckiego i francuskiego,
 • WITOLD HULEWICZ – absolwent z 1918 roku, dziennikarz, publicysta, poeta, tłumacz i wydawca, współtwórca Polskiego Radia,
 • dr med. WINCENTY STYCZYŃSKI  – absolwent z 1893 roku, lekarz, działacz niepodległościowy na Górnym Śląsku, zamordowany przez niemieckiego bojówkarza,
 • prof. STANISŁAW ZWIERZCHOWSKI (1880-1940)  – absolwent z 1900 roku, inżynier mechanik, konstruktor turbin wodnych i pomp, wykładowca akademicki, związany z Politechniką w Ann Arbor w USA i Politechniką Warszawską,
 • prof. dr h.c.m. TADEUSZ MALIŃSKI – absolwent z 1964 roku, światowej sławy naukowiec i wynalazca w nanomedycynie i nanotechnologii, nominowany dwukrotnie do Nagrody Nobla w medycynie i chemii,
 • dr EDMUND MAJKOWSKI  – absolwent z 1912 roku historyk, numizmatyk, archiwariusz, twórca Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu,
 • JERZY JURGA  – absolwent z 1958 roku, artysta malarz, historyk sztuki, nauczyciel plastyki,
 • prof. TEOBALD OLEJNIK – absolwent z  1925 roku, inżynier mechanik, prorektor Politechniki Poznańskiej,
 • dr med. FRIEDRICH SCHAEFER  – absolwent z 1886 roku, chirurg, prekursor syjamskiego systemu ochrony zdrowia, budowniczy pierwszego publicznego szpitala w Bangkoku.

Dlaczego stworzono Galerię Wybitnych Absolwentów?

Wartością każdej szkoły są jej uczniowie, później absolwenci. To ich sukcesy i dorobek tworzą chlubną historię szkoły. Liceum w swoich długich dziejach szczyci się ogromną rzeszą wybitnych postaci. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego podjęło inicjatywę stworzenia Galerii Wybitnych Absolwentów, by pokazać najlepszych w historii szkoły. Otwarcie odbyło się w dniu jubileuszu 155-lecia szkoły 8 kwietnia 2013r. Projekt opracował artysta plastyk Tadeusza Wełyczko – absolwent z 1978 roku. Dzięki niemu pobyt Wybitnych w liceum jest utrwalony umieszczeniem ich biogramów na ścianie korytarza oraz imiennych medalionów w chodniku przed budynkiem. W ten symboliczny sposób są trwale obecni w życiu szkoły i śremskiej społeczności dając poczucie dumy ze wspólnych korzeni.  Wprowadzenie do Galerii upamiętnia okolicznościowe wydawnictwo, a poprzedzają działania prezentujące sylwetkę i osiągnięcia Wybitnego Absolwenta.

Ksiądz doktor Czesław Piotrowski – nowy członek Galerii Wybitnych Absolwentów

Laudację wygłosił dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Marek Grefling. Również wspomniany gość jest absolwentem śremskiego liceum. Na zakończenie uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę z biogramem księdza Czesława Piotrowskiego, a przed budynkiem odsłonięto pamiątkowy medalion.

Urodził się 20 czerwca w Kurcewie koło Pleszewa w rodzinie kupca Franciszka i Elżbiety z domu Michalak. W czasie nauki w śremskim gimnazjum należał do tajnego Towarzystwa im. Tomasza Zana, przy którym w 1912 roku założył drużynę harcerską. Po maturze rozpoczął studia na uniwersytecie we Wrocławiu, które przerwał by wstąpić do Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1915-1918 studiował teologię na uniwersytecie w Munster, a następnie przez rok w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W 1919 roku otrzymał święcenia kapłańskie i objął wikariat w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Od 1920 roku zaangażował się w pracę pedagogiczną w rozwijającym się w odrodzonej Polsce szkolnictwie i założył własną szkołę przygotowawczą w Poznaniu. W 1924 roku przekształcił ją we wzorowe i dobrze wyposażone męskie gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Wybudował dla niego w 1927 r. okazały gmach przy ul. F. Focha (dzisiejszej ul. Głogowskiej nr 90-92). Jako dyrektor szkoły zwracał szczególną uwagę na wszechstronny rozwój intelektualny, patriotyczny i religijny uczniów. Obok męskiego gimnazjum utworzył także szkołę dla dziewcząt im. Juliusza Słowackiego, która od 1934 r. działała jako żeńskie seminarium nauczycielskie, a później gimnazjum. W latach 1923-1927 był prefektem w gimnazjum im. Gotthilfa Bergera. Od 1928 r. studiował pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego i uzyskał w 1932 r. stopień naukowy doktora filozofii na podstawie pracy: „Życie seksualne męskiej młodzieży gimnazjalnej – problemy psychologiczne i pedagogiczne”. Napisał też kilka podręczników do nauki religii. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w Warszawie i brał udział w tajnym nauczaniu. W marcu 1945 r. powrócił do Poznania. Kierował rewindykacją i odbudową zniszczonej w czasie wojny Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. W 1947 r. mianowany został kanonikiem metropolitalnym poznańskim. Objął także funkcję dyrektora w Dyrekcji Odbudowy Katedry w Poznaniu. Za wybitne zasługi w dziele odbudowy otrzymał w 1955 r. tytuł papieskiego prałata domowego. Był też rektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu. Zmarł po długiej chorobie 16 października 1963 r. i spoczywa na Cmentarzu Górczyńskim. Spadkobiercą swego majątku ustanowił ks. abp. Antoniego Baraniaka, po którym odziedziczyła go Archidiecezja Poznańska. Ks. Czesław Piotrowski w 2017 r. upamiętniony został pomnikiem przed gmachem szkoły przy ul. Głogowskiej.

Życiorys pochodzi z pamiątkowej broszury wydanej z okazji 166-lecia LO

Zostaw komentarz