||

Poradnik wyborczy. Gdzie głosować? + Spis obwodowych komisji wyborczych dla gminy Brodnica

Wybory 2023 (8)
fot. archiwum red
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W naszym poradniku pojawią się różne kwestie dot. wyborów samorządowych. Wyjaśnimy m.in. kiedy odbędzie się głosowanie, jak oddać ważny głos i gdzie można tego dokonać.


Berdychowski Wv

Głosowanie w wyborach samorządowych odbywa się w miejscu stałego zameldowania. Jeśli wyborca chce głosować w swoim stałym miejscu zamieszkania, ale nie jest zameldowany może złożyć wniosek do urzędu gminy. Przedstawiamy spis obwodowych komisji wyborczych dla Gminy Śrem oraz więcej informacji dot. Centralnego Rejestru Wyborców.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Mieszkam i jestem zameldowany/a

Osobie, która będzie głosować w swoim miejscu zamieszkania i zameldowania przysługuje prawo głosu w wyborach samorządowych do rad gmin i wyborach wójtów (burmistrza, prezydenta miasta), gdy:

 • jest obywatelem polskim i obywatelem UE, ale nie z Polski oraz obywatelowi UK, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat
 • na stałe zamieszkuje na obszarze danej gminy
 • posiada czynne prawo wyborcze

Natomiast osobie, która będzie głosować w swoim miejscu zamieszkania i zameldowania przysługuje prawo głosu w wyborach samorządowych do rad powiatu i sejmiku województwa, gdy:

 • jest obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
 • stale zamieszkuje na obszarze danego powiatu czy województwa

Osoba uprawniona do głosowania musi zostać ujęta w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Osoby zameldowane na stałe w danej gminie są automatycznie ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla zameldowania. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do obwodowej komisji wyborczej to może złożyć wniosek o udostępnienie rejestru wyborców w urzędzie miejskim lub sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą e – usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji

Mieszkam, ale nie jestem zameldowany/a

W przypadku, gdy osoba mieszka w danym miejscu, ale nie jest zameldowana może dopisać się do listy wyborców danego obwodu głosowania poprzez złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym dla adresu stałego zamieszkania. Gmina ma 5 dni roboczych na wydanie decyzji od dnia złożenia wniosków. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.

Głosowanie korespondencyjnie i przez pełnomocnika

Prawo wyborcze w Polsce dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. W wyborach samorządowych również istnieje taka opcja, ale nie jest ona dla wszystkich. Wpierw należy zgłosić wniosek. Wniosek ws. pełnomocnictwa można zgłosić od wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, ale nie później niż 9 dni przed dniem wyborów. Natomiast wniosek ws. głosowania korespondencyjnego można zgłosić nie później niż 13 dni przed datą wyborów komisarzowi wyborczemu. Jedynie osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji mogą zgłosić wniosek do drugiego dnia przed dniem wyborów. 

  Wyniki exit poll do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić osoba, która będzie głosować w Polsce; posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym; jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat; w dniu wyborów ukończy 18 lat i ma czynne prawo wyborcze. Pełnomocnikiem zostać może osoba, która ma prawo wybierania i może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania tylko od jednej osoby oraz od dwóch osób, ale w przypadku jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Natomiast pełnomocnikiem nie może zostać osoba, która zasiada w obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężowie zaufania; kandydaci w danych wyborach.

Głosować korespondencyjnie może każdy kto będzie głosować w Polsce; posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym; jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat; przebywa na kwarantannie lub w izolacji; w dniu wyborów ukończy 18 lat i ma czynne prawo wyborcze.

By głosować korespondencyjnie lub za pomocą pełnomocnika wpierw należy złożyć wniosek. Osoby z niepełnosprawnością składając wniosek ws. głosowanie korespondencyjnego mogą zażądać także “dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a”. Pakiet do głosowania za pomocą korespondencji powinien trafić do wyborcy nie później niż 6 dni przed rozpoczęciem głosowania. Wyjątkiem są osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji. W ich przypadku to 2 dni przed głosowaniem. W skład pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Spis obwodowych komisji wyborczych dla gminy Brodnica

Gmina Brodnica posiada 6 obwodowych komisji wyborczych. Spis obwodowych komisji wyborczych wygląda następująco:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 (Szkoła Podstawowa, ul. Główna 61, 63-112 Brodnica) – sołectwo Brodnica: Brodnica; sołectwo Chaławy-Kopyta-Piotrowo: Chaławy, Kopyta, Piotrowo; sołectwo Górka-Żurawiec: Górka, Żurawiec; sołectwo Przylepki: Przylepki
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 (Szkoła Podstawowa, Iłówiec 16, 63-112 Brodnica) – sołectwo Iłówiec: Iłówiec; sołectwo Iłówiec Wielki: Iłówiec Wielki; sołectwo Sucharzewo-Ogieniowo: Sucharzewo, Ogieniowo
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 (Szkoła Podstawowa, Manieczki ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica) – sołectwo Ludwikowo-Jaszkowo-Tworzykowo: Ludwikowo, Jaszkowo, Tworzykowo; sołectwo Manieczki-Boreczek: Manieczki, Boreczek
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 (Szkoła Podstawowa, Żabno 6, 63-112 Brodnica) – sołectwo Żabno: Żabno; sołectwo Brodniczka-Esterpole: Brodniczka, Esterpole; sołectwo Sulejewo-Sulejewo-Folwark: Sulejewo, Sulejewo-Folwark
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 (Świetlica wiejska w Grabianowie, Grabianowo 21, 63-112 Brodnica) – sołectwo Grabianowo: Grabianowo
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 (Świetlica wiejska w Grzybnie, Grzybno 10, 63-112 Brodnica) – sołectwo Grzybno: Grzybno; sołectwo Szołdry-Rogaczewo: Szołdry, Rogaczewo

Zostaw komentarz