Image
Burmistrz analizuje czy jest zasadność wystąpienia z roszczeniem do sądu / fot. M. Czubak

Co z odszkodowaniem za wadliwy projekt amfiteatru?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dni, tygodnie, a nawet miesiące mijają, a gmina Śrem nie zobaczyła nawet złotówki z ubezpieczenia Pracowni Nad Wartą, która zaprojektowała bubel w postaci amfiteatru nad jeziorem.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Wracamy do tematu, który Tydzień Ziemi Śremskiej nagłośnił w przestrzeni publicznej – chodzi o amfiteatr nad jeziorem, który okazał się być tak źle zaprojektowany, że nie spełniał wymogów przeciwpożarowych. Gmina Śrem z własnej kieszeni, czyli de facto z kieszeni każdego z nas – podatnika – musiała wydać ponad 100 tys. zł, by doprowadzić amfiteatr do takiego stanu, aby ten mógł otrzymać pozytywną rekomendację ppoż. ze strony PSP w Śremie. To właśnie z tego powodu wielkie otwarcie amfiteatru miało się przesunąć w czasie. Tyle mówią nieoficjalne źródła, bo te z ratusza utrzymują, że przesunięcie otwarcia miało związek z warunkami atmosferycznymi.

Koniec końców obiekt udało się otworzyć i wymagania ppoż. zostały spełnione.

Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, publiczne zapowiadał, że wobec biura projektowego wyciągnięte zostaną konsekwencje i pociągnięte ono zostanie do odpowiedzialności finansowej. Gmina domaga się całości kwoty, jaką wyłożono na dostosowanie obiektu. To równe 106 038,12 zł. Kwota ta pochodzić ma od ubezpieczyciela biura projektowego.

Tyle tylko, że miesiące mijają, a środków finansowych nie widać na koncie gminy.

Właśnie o te środki finansowe pytał radny Marek Basaj.

W odpowiedzi czytamy:

„Odpowiadając na zapytanie złożone 23 maja 2023 roku przez Radnego Marka Basaja w sprawie poniesionych przez gminę dodatkowych kosztów przygotowania amfiteatru do odbioru i użytkowania informuję, iż w dniu 19.12.2022 r. wystąpiono do projektanta z wezwaniem do zapłaty dot. kwoty 106 038,20 zł na którą składają się: 1) kwota 4 674,00 zł tytułem zapłaty kary umownej w wysokości 10% na podstawie § 5.1. lit. d umowy nr PŚ/U/19/20 z dnia 25.09.2022 r.; 2) kwota 37 994,70 zł brutto za wykonanie drogi pożarowej z nawrotką dla wozu strażackiego; 3) kwota 54 267,50 zł brutto za wykonanie Hydrantu P. POŻ; 4) kwota 9 102,00 zł brutto wykonanie oświetlenia awaryjnego. W odpowiedzi na powyższe wezwanie projektant wskazał nr swojej polisy ubezpieczeniowej i od 26.01.2023 r. sprawa toczy się u ubezpieczyciela, którym jest PZU SA. Zgłoszone roszczenie dotyczy pełnej ww. kwoty. W toku postępowania uzyskano informację o konieczności uzupełnienia dokumentów, a ostatnia informacja jaką gmina otrzymała od ubezpieczyciela, pochodzi z dnia 8.05.2023 r. (po ponagleniu z gminy), że Ubezpieczyciel wysyła monit do rzeczoznawcy. Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o wysokości przyznanej gminie kwocie odszkodowania.”

– treść odpowiedzi na interpelację radnego Marka Basaja w sprawie odszkodowania za wadliwy projekt i wykonanie amfiteatru nad jeziorem.

1 Comments Text

Zostaw komentarz