Image

70 lat minęło od powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Stanisław Michałowicz, starszy cechu, poinformował, że jubileusz 70-lecia uczczony zostanie w innym terminie, a na sobotę 25 marca br. zaplanowano walne zgromadzenie celem złożenia sprawozdania władz w związku z upływającą czteroletnią kadencją zarządu i wyborem władz na kolejną kadencję.

Na walne zgromadzenie przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy Śrem w osobach starosty Zenona Jahnsa i burmistrza Adama Lewandowskiego. Władze Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej reprezentował Antoni Odzimek, były wieloletni starszy cechu w Śremie. Obecna była Zofia Barcz, dyrektor PUP w Śremie i Wisława Frydryszak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych, która to szkoła od lat ściśle współpracuje z Cechem w zakresie kształcenia zawodowego uczniów.Jako pierwszy głos zabrał starosta Zenon Jahns. Podkreślił dobrą współpracę z władzami Cechu zarówno władz powiatu, jak i Powiatowego Urzędu Pracy i szkół podległych powiatowi. Kształci się w nich aktualnie około 4 tysięcy uczniów nie tylko z naszego powiatu, a nabór do klas pierwszych w ubiegłym roku był wyższy o 400 uczniów w stosunku do lat ubiegłych.

Starosta nawiązał również do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych w Europie i na świecie. Przypomniał kryzys i upadki banków z lat 2008 – 2009 i stwierdził, że aktualna sytuacja jest równie poważna, na co wskazuje trudna sytuacja finansowa wielu banków, którym zagraża bankructwo. Wpływ na to ma wiele czynników, ale wskazać należy przede wszystkim na globalne skutki COVID-19, któremu państwa się przeciwstawiały, pompując wiele pustego pieniądza do gospodarki. Skutkiem tego jest wysoka inflacja. Te rozważania geopolityczne mają również swoje odniesienie do dzisiejszej sytuacji gospodarczej w naszym kraju, a wnioski jakie z niej należy wyciągnąć, to ochrona własnego kapitału i unikanie kredytów wysoko oprocentowanych zarówno przez przedsiębiorców, jak też przez samorządy. – Na nowe inwestycje, które mają być finansowane jedynie z kredytu nas nie stać, nie powinniśmy ich zaczynać. Mogą poczekać, aż oprocentowanie będzie niższe – stwierdził, dodając, że powiat tak właśnie postępuje. Spłacił już przed wybuchem inflacji wszystkie kredyty komercyjne, a inwestycje realizuje jedynie ze środków własnych i dotacji państwowych. Na koniec gratulował wszystkim jubileuszu, a na ręce starczego cechu złożył okolicznościowy list gratulacyjny od władz powiatu.

Burmistrz Adam Lewandowski przypomniał, ze na terenie gminy działa ponad 7 800 podmiotów gospodarczych, a w samym Śremie jest ich 5 890. Zdecydowana większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, którym władze gminy pomagają m.in. w ten sposób, że od 8 lat gmina nie podnosi podatków od nieruchomości. Solidnym parterem dla lokalnego biznesu jest też Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego. Najnowszym przykładem niech będzie wynegocjowana przez ŚOWMP z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowa na udzielanie niskooprocentowanych pożyczek dla MSP. Będą one dostępne dla naszych przedsiębiorców już od maja br. Na koniec, składając życzenia dla wszystkich zrzeszonych w cechu przedsiębiorców, poinformował, że zostanie on uhonorowany na najbliższej gali noworocznej Śremską Żyrafą.

Życzenia i gratulacje złożyły również na ręce starszego cechu dyrektorki PUP i ZSP Zofia Barcz i Wisława Frydryszak.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!


Berdychowski Kwiecien2 2024

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Capchem Cup 2024 w remie

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]