| |

Budżet Obywatelski Śremu 2024. Ważne terminy!

Na wstępie przypomnijmy czym jest Budżet Obywatelski. To wydzielona pula funduszy budżetu gminy Śrem, o której przeznaczeniu tradycyjnie zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W budżecie obywatelskim udział może wziąć każdy. Przede wszystkim można zgłosić własny projekt. Można także wziąć udział w samym głosowaniu.

Tak jak w latach ubiegłych, środki finansowe zostaną podzielone na trzy kategorie:

 • projekty ogólnogminne – 500 000 zł
 • projekty lokalne miejskie – 250 000 zł
 • projekty lokalne wiejskie – 250 000 zł

Konsultacje będą prowadzone elektronicznie na stronie srem.budzet-obywatelski.org zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego: od 1 do 30 czerwca,
 2. Weryfikacja złożonych projektów: od 1 lipca do 11 sierpnia,
 3. Publikacja zgłoszonych projektów na platformie budżetu obywatelskiego: lipiec – sierpień,
 4. Procedura odwoławcza, w międzyczasie promocja projektów: od 12 do 18 sierpnia,
 5. Głosowanie: od 15 do 24 września,
 6. Ogłoszenie wyników: 25 września,
 7. Realizacja wybranych projektów: 2024 rok.

BO 2023

VW_Berdychowski_400_150(1)

W ubiegłym roku mieszkańcy Śremu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 wybrali:

Projekt nr 2 – Sportowa Arena – 2317 głosów (ogólnogminny)

Projekt nr 6 – Mini stadion lekkoatletyczny – 1551 głosów (ogólnogminny)

Projekt nr 7 – „Wielki powrót ścianki tenisowej” – 2065 głosów (lokalny miejski)

Projekt nr 9 – Odlotowy Zakątek Radości – 1614 głosów (lokalny miejski)

Projekt nr 13 – Zielona Szkoła – 2766 głosów (lokalny wiejski)

Projekt nr 12 – Plac sportowo-rekreacyjny w Błociszewie – 1376 głosów (lokalny wiejski)

Jaki projekt?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer, m.in. sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej czy zieleni miejskiej.

Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny, np.: budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni lub niezwiązany z inwestycjami, np.: zajęcia pozalekcyjne, festyn czy koncert.

Aby zgłosić projekt wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na stronie – srem.budzet-obywatelski.org. Trzeba jednak spełnić kilka wymogów:

 • być mieszkańcem gminy Śrem,
 • mieć pomysł na projekt,
 • zebrać listę z podpisami 10 osób, które popierają projekt (załączyć skan do formularza),
 • przygotować wstępny kosztorys projektu,
 • złożyć wniosek.