| | |

Wilk w okolicy domostw. Leśnicy alarmują

Leśnicy wystosowali komunikat, w którym informują, że w okolicach sołectwa Pecna widziano wilka, który znajdował się w bliskiej odległości od zabudowań i miał się nie bać człowieka. W związku z tym poproszono zachowanie ostrożności, ale nie zakazano korzystania ze spacerów w lasach. Oficjalnego zakazu nie było, była natomiast przestroga, by uważać w przypadku natknięcia się na zwierzę. Apel  stanowi raczej informację, niż formalny zakaz.

W normalnych sytuacjach wilki unikają człowieka i schodzą mu z drogi na długo zanim człowiek w ogóle zauważy, że jest na kursie kolizyjnym z wilkiem. Inaczej sytuacja się ma, gdy wilk nie boi się człowieka – tak ma być właśnie w tym przypadku. Może to świadczyć o tym, że zwierzę jest chore, stąd zaburzenia w jego zachowaniu i stąd też taka, a nie inna informacja dla spacerowiczów.

Komunikat w sprawi zamieścił również urząd miejski w Mosinie, do którego terytorialnie należy Pecna.

Na podstawie informacji przekazanych do Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa od Straży Miejskiej w Mosinie, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na odnotowanie obecności wilka w lesie pomiędzy Pecną, Borkowicami i Drużyną. Prosimy o nie puszczanie swobodnie psów na spacerach jak i zadbanie o ich zamykanie w kojcach na nieruchomościach. Należy też zachować szczególną ostrożność w przypadku bezpośredniego spotkania”.

Wilk w Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną. Zwierzę to w naszej okolicy bytuje na terenie m.in. Nadleśnictwa Konstantynowo. Ślady wilków możne spotkać w brodnickich i nie tylko lasach.

Oficjalne stanowisko Nadleśnictwa Konstantynowo w sprawie wilka widzianego w okolicy Pecny:

VW_Berdychowski_400_150(1)

Obecność wilków na terenie nadleśnictwa Konstantynowo obserwujemy od kilku lat. Choć aktualnie w Polsce nie ma obowiązujących przepisów prawnych w zakresie monitorowania liczebności tego drapieżnika, to z obserwacji wynika, że w skali kraju rośnie liczebność wilka. Stąd również jego obecność w naszej okolicy. Prawdą jest, że do komendanta straży leśnej dotarł sygnał o wilku widzianym w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Pecna i Borkowice. Wiadomość, jaką przekazał nasz pracownik sołtysowi z Pecnej miał charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Nadleśnictwo Konstantynowo, w związku z poczynioną obserwacją, nie wprowadza żadnego zakazu wstępu do lasu, ani w żaden inny sposób nie ogranicza możliwości korzystania z lasu. Obecność tego drapieżnika w przyrodzie jest zjawiskiem pozytywnym, zwiększa bioróżnorodność ekosystemu.

Prosimy jednak pamiętać, że wilk to duże, dzikie zwierzę. Podczas spotkania z nim należy zachować spokój i dystans. Najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie się. Pamiętać należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas leśnych spacerów nie wolno puszczać luzem psów.

My leśnicy cieszymy się, że w lasach Nadleśnictwa Konstantynowo obok pospolitych zwierząt żyją również te rzadsze, chronione gatunki jak chociażby właśnie wilki czy łosie, których obecność od jakiegoś czasu obserwujemy na naszym terenie. Potwierdza to, że prowadzona przez nas gospodarka leśna skutecznie łączy funkcje ekologiczne, społeczne jak i produkcyjne.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo
Maciej Andrzej Handkiewicz