| |

Forum Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Wiodącym tematem zebrania było przedstawienie założeń Krajowego Planu Strategicznego. Zastępuje on od 2023 roku dotychczasowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Organizatorami forum była Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Wielkopolski oddział regionalny i Wielkopolski Oddział Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Prowadzącym forum był prezes WIR Piotr Walkowski.

Po powitaniu i przedstawieniu gości uczestniczących w forum, zaprezentowano licznie przybyłym rolnikom trzy referaty. Tematem pierwszego była nowa odsłona Wspólnej polityki rolnej UE, a omówił ją Michał Pawliczuk, pracownik śremskiego biura Rady Powiatowej WIR.

Kolejną prelegentką byłą Magdalena Świątkowska z wielkopolskiego oddziału doradztwa rolniczego. Tematem jej prelekcji była polityka wzmocnionej warunkowości i ekoschematy upraw i hodowli, jakie obowiązywać będą rolników ubiegających się o dopłaty unijne w nowym rozdaniu środków unijnych w latach 2023 – 2027. Wzmocniona warunkowość to zbiór zasad i norm, jakie zastąpią obecne Zasady Wzajemnej Zgodności i Zazielenianie. Ekoschematy z kolei są to nowe dobrowolne roczne zobowiązania upraw decydujące w 30 proc. o sumie dopłat od 2023 roku.

Jako ostatnia zaprezentowała się Karolina Kwapisiewicz-Smoleń z wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Omówiła ona bieżącą działalność ARMiR ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu naboru wniosków o dopłaty w 2023 roku.

Po wykładach nadszedł czas na prezentację firm i instytucji zaproszonych na forum, a także na dyskusję nad zaprezentowanymi materiałami przez prelegentów.