Radny zrezygnował

W ostatni piątek stycznia Emil Majsner, powiatowy radny, oficjalnie zrezygnował z członkostwa w jednej z komisji, w której zasiadał. Chodzi o Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Komisja ma w nazwie cztery człony: oświata, kultura, sport i rekreacja, a praktycznie, jeśli już, zajmowała się tematyką oświatową. Wszelkie próby wprowadzania nowych rozwiązań np. w zakresie sportu były minimalizowane – powiedział radny podczas sesji rady powiatu. – Jednakże szalę mojego zniesmaczenia, zażenowania przelała ostatnia komisja i sesja, w której prawie wszyscy radni dość jednoznacznie wyrazili się w kwestii jednej ze szkół, wiedząc, że jest odrobinę inaczej – doprecyzował.

Chodzi rzecz jasna o opisywane przez nas sytuacje związane z wynikami egzaminów zawodowych w ZST w Śremie, które na jednej z sesji wyciągnął radny Majsner.

Ostatnio tak zwani doświadczeni samorządowcy wyrazili swoje zdania, z których wynika, że w zasadzie w kwestiach edukacji mogą wypowiadać się tylko nauczyciele, najlepiej doktoranci… – ironizował radny, pijąc tym samym do słów m.in. starosty śremskiego.