||

Podwyższono kryterium dochodowe dla programu „Posiłek w szkole i w domu”

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Śremie (26.01) radni pochylili się nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Oznacza to, że pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymają osoby, których dochód nie przekracza:

– 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),

– 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 900 zł).

– Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Dodatkowo program dofinansuje dowóz posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które same nie są w stanie posiłku przygotować – wyjaśnia Maria Świdurska, kierownik OPS w Śremie.

Wartość tego programu to 900 tys. zł, z czego 560 tys. zł stanowi dotacja z budżetu wojewody na 2023 rok.