Image
  • Home
  • Dolsk
  • Poseł Sachajko pyta o Mszczyczyn i Pinkę. Czy pomoże mieszkańcom?

Poseł Sachajko pyta o Mszczyczyn i Pinkę. Czy pomoże mieszkańcom?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

17 stycznia na rządowych stronach Sejmu pojawiło się zapytanie nr 6091 autorstwa Jarosława Sachajki, a dotyczące sytuacji, w której znajdują się mieszkańcy miejscowości Mszczyczyn oraz Pinki. Społeczność ta boryka się z problemem ferm byczków, które wg nich prowadzone są w sprzeczności z prawem i zatruwają lokalną florę.

– Do mojego biura poselskiego wpłynęły pisma świadczące o potencjalnych nadużyciach związanych z hodowlą bydła w miejscowościach Mszczyczyn oraz Pinka w gminie Dolsk oraz o próbie zalegalizowania nadmiernego zdaniem piszących obłożenia w hodowli. Temat poruszony powyżej, znalazł się również w głównych wiadomościach lokalnych mediów – zaznacza poseł Sachajko.W związku z powyższym poseł zwraca się z prośbą o odpowiedzi na następujące kwestie:

  1. Zbadanie sprawy wydania Opinii znak sprawy ON-NS.9011.18.8.22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. wydanej przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Śremie, jednocześnie wskazując nieścisłości sanitarne w powyższej hodowli wnoszę o wskazanie liczby kontroli sanitarnej powyższych gospodarstw – chodzi o dbałość i merytoryczne uzasadnienie wydanej Opinii Sanitarnej.
  2. Proszę o wyjaśnienie i wskazanie ustaleń dotyczących realizacji projektowanego przedsięwzięcia pomiędzy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Zakład Gospodarki Komunalnej w gminie Dolsk, w zakresie wydania POSTANOWIENIA oznaczonego znakiem sprawy PO.RZŚ.4360.36.2022.AO, skoro istnieje duże prawdopodobieństwo, iż rurociąg obsługujący ten teren nie jest wystarczający (przekrój rur) do zaspokojenia tak dużej inwestycji (w przypadku wszystkich trzech lokalizacji).
  3. W związku z wnioskiem o rozbudowę złożonym do tutejszej gminy Dolsk, wszystkich z trzech lokalizacji gospodarstw do lokalnego RDOŚ Leszno przekazano „Raport Oddziaływania na Środowisko”, przygotowany przez firmę na zlecenie inwestora, który budzi wiele wątpliwości (wskaźniki bydła opasowego zamieniono z bydłem mlecznym, a także uwzględniono zbiorniki na gnojowicę naszym zdaniem zbyt małej objętości, wskazano nadproduktywne powierzchnie chowu bydła, a także niepokojącym jest wskaźnik DJP dla każdego ze wskazanych gospodarstw), w związku z powyższym wnosimy o ponowne zbadanie sprawy tym bardziej, że nowe dyrektywy UE już przewidują maksymalne obłożenie gospodarstw na poziomie 1500 DJP).
  4. Proszę o przedstawienie Państwa opinii dotyczące powyższej inwestycji, a także informację zwrotną: Kiedy po raz ostatni WIOŚ Poznań dokonał kontroli bieżącej przedmiotowych gospodarstw?