|||

Niemal 1000 wyjazdów. Straż podsumowała rok

Strażacy z terenu powiatu śremskiego miniony rok zakończyli łącznie na 953 wyjazdach. W liczbę tę wchodzą wyjazdy alarmowe strażaków-ochotników oraz tych z podziału bojowego JRG Śrem. Najwięcej wyjazdów odnotowano na terenie gminy Śrem (511), a najmniej w gminie Dolsk (124). Skokowo najwięcej wyjazdów zanotowano na terenie gminy Brodnica – było to o ponad 50 wyjazdów więcej, jak w roku 2021.

Straż pożarna coraz mniej ma zdarzeń stricte związanych z pożarami, a zdecydowanie więcej wyjeżdża do tzw. miejscowych zagrożeń. W roku minionym takie wyjazdy do wypadku, owadów błonkoskrzydłych czy izolowanych zdarzeń medycznych (tzw. za karetkę pogotowia) było niemal 80 proc. wszystkich wyjazdów odnotowanych w 2022 roku. Pożarów było jedynie 129, alarmów fałszywych 73, a wszystkie pozostałe – a więc aż 751 – stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń.Średnio strażacy z terenu powiatu śremskiego do zwykłego zdarzenia potrzebowali nieco ponad 10 minut od zgłoszenia do dotarcia na miejsce. W przypadku zdarzenia zagrożenia życia i zdrowia ten czas był znacznie krótszy – średnio było to ponad 7 min i 40 sek. – To, że mamy takie czasy dojazdu, a nie inne to w dużej mierze zasługa strażaków ochotników, którzy często są pierwsi na miejscu zdarzenia i pomagają potrzebującym – mówił bryg. Robert Natunewicz, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu, który z ramienia KW uczestniczył w odprawie rocznej.

W minionego roku śremscy strażacy nie odnotowali żadnej ofiary śmiertelnej na skutek pożaru czy zaczadzenia. Niestety były osoby, które poniosły śmierć w innych okolicznościach. Czy to na skutek wypadku drogowego czy skutecznej próby samobójczej lub innego nieszczęśliwego wypadku.

Śremska straż pożarna to jednak nie tylko niesienie pomocy potrzebującym. To także profilaktyka i propagowanie bezpiecznego stylu życia. Strażacy w minionym roku włączali się w akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem, otwierali swoje bramy garażowe na spotkania z młodzieżą szkolną i przedszkolną oraz kontrolowali obiekty użyteczności publicznej pod kątem bezpieczeństwa osób, które z nich korzystają lub będą korzystali.

Komendant Kierzek przedstawił tez plany na 2023 rok. Jego celem na ten rok – oprócz udoskonalenia zawodowego swoich podwładnych z podziału bojowego – jest także włączenie jednostki OSP Małachowo do KSRG i przekazanie samochodu bojowego GBA Rt do jednostki w Żabnie.

Czas pokaże, czy zakładane przez niego cele zostaną zrealizowane.