|

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Z dniem wczorajszym magistrat w Śremie opublikował zarządzenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 rok pt. „Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia  2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju”.

Wyłoniony w konkursie oferent będzie zajmował się schroniskiem i jego podopiecznymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Gmina płaci, więc oczekuje od wyłonionego w konkursie zwycięscy konkretnych działań, w tym konkretnym przypadku takich:

  • zmniejszenia liczby zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju;
  • zmniejszenia liczby zwierząt porzucanych, trzymanych w złych warunkach, źle traktowanych;
  • utrzymania wysokiego standardu opieki bytowej i weterynaryjnej nad porzuconymi i zagubionymi zwierzętami domowymi na terenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;
  • zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin – uczestników porozumienia międzygminnego, zmniejszenie ryzyka pogryzień i wypadków z udziałem bezdomnych zwierząt poprzez natychmiastowe reakcje na wpływające zgłoszenia;
  • zwiększenia świadomości społecznej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i ich właściwego traktowania, poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie ochrony zwierząt, promocja adopcji zwierząt w mediach;
  • pozyskiwania funduszy dla potrzeb Schroniska poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych na rzecz zwierząt, niezależnie od dotacji otrzymywanej od gmin uczestniczących w porozumieniu międzygminnym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 900 tys. zł.