||

Dolsk. Gminne inwestycje na rok 2023

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Największą inwestycją, która znalazła się w planach inwestycyjnych na rok 2023 jest „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno – szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”. Rzecz dotyczy oczywiście Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie. W gminnym budżecie zabezpieczono na ten cel 975 000 zł. W planach budżetowych dotyczących tego zadania uwzględniono również wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 275 000 zł. Warto wspomnieć, że jest to inwestycja, na którą z niecierpliwością czekają zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, którzy niejednokrotnie podejmowali działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

140 000 zł to kwota zabezpieczona na budowę sieci wodociągowej w Lubiatówku, a 22 200 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej wraz z przygotowaniem projektu w Nowieczku.

215 000 zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w Masłowie, natomiast 30 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Międzychodzie.

Gmina planuje również zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami – na ten cel zaplanowano 34 440 zł.

54 000 zł to środki zabezpieczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk.

  Wybory do Rady Miejskiej w Śremie - wyniki i skład

W uchwale budżetowej znalazły się również inwestycje finansowane w ramach funduszu sołeckiego. W tym przypadku decyzja w dużej mierze zależy od oczekiwań i potrzeb mieszkańców, którzy mają możliwość określenia inwestycyjnych priorytetów podczas zebrań wiejskich w obrębie konkretnego sołectwa.

W Mełpinie i Rusocinie środki z puli funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną na budowę chodników. W Mełpinie zabezpieczono na ten cel kwotę 18 337,62 zł, natomiast w Rusocinie 16 019,27 zł.

W Wieszczyczynie z kolei planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej – na ten cel zabezpieczono 20 000 zł. Taką samą kwotę, czyli 20 000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia drogowego w Masłowie. W Nowieczku w ramach funduszu sołeckiego opracowana zostanie dokumentacja oświetlenia ul. Złotej – na ten cel zabezpieczono kwotę 6 500 zł.

15 000 zł zaplanowano na zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w Księginkach, a 10 000 zł na zakup i montaż jednej lampy w miejscowości Pinka.

W Małachowie planowane jest utwardzenie terenu wokół świetlicy i remizy – na to zadanie zabezpieczono w budżecie 16 008,30 zł. Na rozbudowę wigwamu w Pokrzywnicy zabezpieczono 13 869,10 zł, a w Lubiatówku 13 240,98 zł. W Lipówce planowane jest natomiast deskowanie ścian wigwamu – zakładany koszt przedsięwzięcia to 5 000 zł.

9 000 zł zabezpieczono na budowę ogrodzenia wokół placu zabaw w Kotowie, a 7 000 zł na utwardzenie terenu wokół skweru Grabowieckiego w Mszczyczynie.