||

Śmieci tańsze na “bramie”. Czy będą również tańsze w naszych domach?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ZGO Jarocin jest jedynym oferentem, który zgłosił swoje zainteresowanie na prowadzenie działania pod nazwą: „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Śrem w 2023 roku”.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Jarocińska spółka wyceniła swoje usługi na kwotę wynoszącą 6 mln 798 tys. zł. Nawet jeśli kwota wydaje się bardzo wysoka, to i tak jest ona niższa od tej, jaką gmina Śrem była skłonna zapłacić za usługę. Ratusz na to zadanie miał zaplanowane 6 mln 909 tys. zł. Co oznacza, że można zaoszczędzić ponad 110 tys. zł. Dlaczego tylko można, a nie już zaoszczędzono?

Ponieważ jeszcze nie doszło do związania się umową z firmą. Gdy już do tego dojdzie to zasadnym jest postawić pytanie: czy w związku z tym, że śmieci na tzw. bramie będą tańsze, to także mieszkańcy gminy za odpady komunalne będą płacić mniej?

W tej chwili stawki za śmieci na terenie gminy Śrem prezentują się następująco: 26 zł od mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej oraz 31 zł od mieszkańca w zabudowie wielolokalowej.