| | |

Odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Mieczysława Matuschka

21 grudnia radny Zdzisław Żeleźny oraz burmistrz Śremu Adam Lewandowski uroczyście odsłonili tablicę poświęconą pamięci ks. Mieczysława Matuschka. Z kolei ks. prałat Marian Brucki odmówił modlitwę i poświęcił tablicę, która zawisła przy wejściu do kościoła pofranciszkańskiego.

Pomysł, by właśnie w ten sposób uczcić pamięć ks. Mieczysława Matuschka został zgłoszony przez radnego Zdzisława Żeleźnego. W lipcu br. napisał w tej sprawie interpelację, która zyskała poparcie burmistrza Śremu.

Idea ta narodziła się podczas Śremskich Spacerów Historycznych. Muszę szczerze przyznać, że do niedawna sam niewiele wiedziałem o postaci księdza Matuschka, ale gdy przygotowywałem się do spacerów, zaglądałem do różnych publikacji, między innymi do Słownika Biograficznego Śremu – wspomina Z. Żeleźny

Fot. D. Górna

Bardziej zagłębiona w temacie jest dr Danuta Płygawko, która wraz z Muzeum Śremskim przygotowała tekst inskrypcji. – Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy rozpoczęłam prace nad pierwszym tomem Słownika Biograficznego Śremu. Miałam właśnie napisać biogram księdza. Wówczas mieszkałam w Kórniku. Ksiądz Matuschek w Kórniku spędził czas od 1929 roku aż do wybuchu wojny i aresztowania. Na tamten czas wiedziałam co nieco, ale w zasadzie to było nic. Na dobry trop naprowadził mnie profesor Jerzy Fogiel, któremu się pożaliłam, że mam do napisania biogram ks. Matuschka a nie mam żadnych dokumentów. Wtedy on podpowiedział mi, że w Kórniku mieszka bratanica księdza. Kobieta wraz ze swoją siostrą, kiedy ksiądz został aresztowany, zebrały do teczki wszystkie jego osobiste dokumenty. Dlatego ta tablica jest tak dokładna. Na podstawie tych dokumentów mogłam podać konkretne daty – wyjaśnia D. Płygawko.

Realizacją przedsięwzięcia sfinansowanego przez gminę Śrem zajęło się Muzeum Śremskie. Tablicę wykonała Pracownia Garstka z Szymanowa.

Kim był ks. Mieczysław Matuschek?

VW_Berdychowski_400_150(1)

Postać księdza Mieczysława Matuschka jest śremianom mało znana. Niewiele osób wie, że ksiądz spędził w naszym mieście lata 1915-1928. Czym się zasłużył?

Ks. Mieczysław Matuszek urodził się 3 października 1883 roku w Budach (pow. Krotoszyn). Zmarł 5 maja 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zanim trafił do Śremu pracę duszpasterską kontynuował w Kaczorach, Poznaniu i Ostrowie Wlkp.

1 kwietnia 1915 otrzymał stanowisko profesora w gimnazjum w Śremie. Początkowo uczył greki i religii oraz sprawował opiekę duszpasterską nad uczniami. Od grudnia 1918, wbrew początkowym sprzeciwom dyrektora dr. Wundracka, ks. Matuszek zaczął nauczanie religii w języku polskim.

Fot. D. Górna

Ks. Matuschek, poruszony biedą niektórych rodzin, założył w 1917 roku Konwikt Arcybiskupi przy gimnazjum, czyli internat dla biedniejszych uczniów gimnazjum. Od 1923 opiekował się drużyną harcerską im. Henryka Sienkiewicza. W latach 1923-1924 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Upiększania Miasta Śrem.

W lipcu 1924 roku wziął udział w spływie łodzią „Goplana” z czterema członkami Gimnazjalnej Drużyny Wioślarskiej ze Śremu Wartą i Prosną do Kalisza. W 1926 roku rozpoczął starania o utworzenie w Śremie gimnazjum dla dziewcząt. Dzięki staraniom ks. Matuszka w 1927 otwarto w Śremie Prywatne Gimnazjum Żeńskie Typu Humanistycznego, w którym od 01.01.1927-31.08.1928 przysługiwał ks. Matuszkowi tytuł profesora.

Ze wzglądu na pogarszający się stan zdrowia, spowodowany licznymi zajęciami i obowiązkami, rozpoczął starania w Kurii Arcybiskupiej o objęcie parafii Kórnik, po zmarłym proboszczu kórnickim.

31 sierpnia 1928 roku zrezygnował z pracy w Śremie. W tym samym roku otrzymał nominację na podstawie porozumienia z Kurią i objął probostwo w Kórniku.

W 1939 roku, wraz z wejściem Niemców do Wielkopolski i pierwszymi aresztowaniami, został wspólnie z proboszczami Bnina i Rogalinka zatrzymany. Duchowni uniknęli śmierci w publicznej egzekucji na kórnickim rynku, ale trafili do obozów koncentracyjnych.

Ksiądz Mieczysław Matuszek nie przeżył wojny. Zmarł 5 maja 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.

(źródło: Cyfrowa Szkoła Wielkopolska)