| |

Odszedł na wieczną służbę…

– Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 1 grudnia 2022 roku zmarł bryg. w st. pocz. Tadeusz Ciszewski – informuje kierownictwo komendy.

Tadeusz Ciszewski urodził się 27.04.1952 roku w Nowym Tomyślu. Był związany z pożarnictwem od 1971 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po uzyskaniu technika pożarnictwa pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Kościanie jako wykładowca. W 1980 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Śremie jako oficer ds. prewencji.

W roku 1994 roku pełnił służbę w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Śremie jako starszy wykładowca, a w roku 1997 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Śremie jako Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia. W roku 1999 został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

W roku 2000 został powołany na Zastępcę Komendanta Ośrodka Szkolenia PSP w Śremie. W roku 2002 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie jako Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnił do 2006 roku.

fot. arch. red. – zdjęcie z maja 2022 wykonane podczas obchodów Dnia Strażaka (Tadeusz Ciszewski w środku)

Tak wspominają go koledzy…

VW_Berdychowski_400_150(1)

Bryg. Tadeusz Ciszewski był znakomitym oficerem, nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń strażaków. Był prawdziwym strażakiem oddanym idei ratownictwa i społecznikiem zaangażowanym m.in. w działania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło Emerytów Nr 25 w Śremie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł. bryg. Tomasz Kierzek wraz z funkcjonariuszami i pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie składa głębokie wyrazy żalu i współczucia dla rodziny oraz bliskich zmarłego.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!